Na terenach naszej ojczystej ziemi dobiegły końca żniwa. Bochen chleba - to owoc ziemi i historia pracy ludzkich rąk a przede wszystkim dar hojmości Boga Stwórcy i Ojca, który sprawia, 


że ziemia rodzi plony, i który daje człowiekowi zdrowie, siły i mądrość, aby przetwarzał owoce ziemi i przygotowywał je do spożycia dla siebie i swoich najbliższych. Chcemy dziś wspólnie razem z rolnikami, ogrodnikami i sadownikami  dziękować Bogu we Mszy świętej za tegoroczne plony i prosić o błogosławieństwo a później radować się owocami naszej pracy. 

Zapraszamy Parafian i Gości na Mszę św. Dziękczynną o godz. 15.00 a po Mszy na wspólną Parafialną Biesiadę - Piknik Parafialny.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP