RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

p.w  ŚW. STANISŁAWA W BIAŁEJ

 KANCELARIA PARAFIALNA


W miesiącach wakacyjnych
LIPIEC i SIERPNIEŃ

Kancelaria Parafialna
dostępna jest w ramach potrzeb
po Mszy Świętej wieczornej (18.00)

Sprawy dotyczące pogrzebu
prosimy umawiać telefonicznie

Proboszcz                     (+48 601 06 70 70)
Ks. Edward Postawa (+48 606 915 264)

kancelaria
chrzest 

INFORMACJE O SAKRAMENCIE CHRZTU

Sakramentu Chrztu udziela się
w II NIEDZIELĘ MIESIĄCA
podczas Mszy Świętej
o godzinie 11:00
(od września 2021)

Obowiązkowe

KATECHEZY CHRZCIELNE
w sobotę poprzedzajacą chrzest
podczas Mszy św. o godz. 17.00
 
Rodzice zgłaszają chrzest dziecka przedkładając w kancelarii:

 • akt urodzenia
 • zameldowanie rodziców (lub zamieszkanie ciągłe na terenie naszej parafii trwające powyżej
  3 miesięcy)
 • zaświadczenia od kandydatów na chrzestnych (ukończony 16. rok życia; przyjęty sakrament bierzmowania; zaświadczenie o chrześcijańskim świadectwie życia wydane przez proboszcza parafii zamieszkania), które należy dostarczyć do kancelarii najpóźniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.
 
 INFORMACJE DLA NARZECZONYCH


Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii 
3 miesiące przed planowaną datą ślubu przedkładając:

 • akt Chrztu i Bierzmowania
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (3 egz.)
 • dowód osobisty
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 • Świadectwo ukończenia nauki religii w klasie programowo najwyższej (do wglądu).
maestwo 
 pogrzeb  INFORMACJE O POGRZEBIE


Rodzina zgłasza pogrzeb przedkładając
w kancelarii: 

 • akt zgonu
 • dokumet opłacenia miejsca na cmentarzu

  wysokość opłat określa
  RADA PARAFIALNA 

KONTO PARAFIALNE

Parafia Katolicka pw. św. Stanisława BM
Biała, ul. Kościelna 2, 42-125 Kamyk

BGZ BNP Paribas

Nr rachunku: 02 1600 1156 1841 4199 0000 0001

Tytuł wpłaty: darowizna