Bardzo ważna
INFORMACJA

 

Msza Św. w każdą
III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 
o godz. 11.00
- jest tzw.

MSZĄ ORATORYJNĄ DLA MŁODZIEŻY.
Wszyscy przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania
mają obowiązek w niej uczestniczyć
.

ZACZYNAMY 17 WRZEŚNIA 2023

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA
DO BIERZMOWANIA


 

Przygotowanie do Sakramentu BIERZMOWANIA trwa 3 lata i rozpoczyna się w klasie VI Szkoły Podstawowej. Permanentną katechezę szkolną uzupełnia katechezę parafialna. Na spotkaniu
z Rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w dniu 7 września br. zostało ustalone co następuje:

Katecheza parafialna odbywać się będzie
w ORATORIUM w pierwsze wtorki i środy miesiąca.  
(wtorki kl. VI;   3.10, 7.11, 5.12, 6.02, 5.03, 2.04, 7.05, 4.06

środy kl. VII i VIII; 4.10, 8.11, 6.12, 7.02, 6.03, 3.04, 8,05, 5.06)

Katechezę poprzedza obowiązkowa obecność na Mszy św. o godz. 18.00

- W dzienniczkach kandydata do bierzmowania dokumentujemy uczestnictwo w katechezach, udział we Mszach św. oraz
w Nabożeństwach, które są świadectwem wiary a zarazem dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Deklaracja Kadnydata 
do Bierzmowania 

 ARCHIWUM


 

 


(aktualizacja 5.02.2022)

UWAGA UWAGA !!!

W najbliższy poniedziałek 7 marca po Mszy o godz. 18.00 zapraszamy na katechezę parafialną do Oratorium Rodziców(a) młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
W tym roku bierzmowanie w naszej Parafii odbędzie się 15 czerwca o godz. 18.00.


Nieobecność Rodzica będzie oznaczała rezygnację Ich dzieci z tego sakramentu. 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA
DO BIERZMOWANIA


 

Przygotowanie do Sakramentu BIERZMOWANIA trwa 3 lata i ropoczyna się w klasie VI Szkoły Podstawowej. Permamentną katechezę szkolną uzupełnia katechezę parafialna. Na spotkaniu
z Rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w dniu 17 września br. zostało ustalone co następuje:

Katecheza parafialna odbywać się będzie w ORATORIUM
                                  w pierwsze środy i czwartki miesiąca.     
                                     (środy kl. VI i VII, czwartki kl. VIII)

                  Katechezę porzedza obowiązkowa obecność na Mszy św. o godz. 18.00

- W dzienniczkach kandydata do bierzmowania dokumetnujemy uczestnictwo w katechezach, udział we Mszach św. oraz
w Nabożeństwach, które są świadectwem wiary a zarazem dojrzałości chrześcijańskiej.
                                                                                     
Bardzo ważna
INFORMACJA

Od Paździenika br. - Msza Św. w niedzielę o godz. 11.00 w każdą
III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 
- jest tzw.
MSZĄ ORATORYJNĄ DLA MŁODZIEŻY.
Wszyscy przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania
mają obowiązek w niej uczestniczyć
.

ZACZYNAMY 19 WRZEŚNIA 2021


 

 

W czwartek 25 paździenika w naszej Parafii będziemy przeżywali tzw. "DOBĘ EUCHARYSYCZNĄ". Młodzież, przygotowująca się do Bierzmowania wraz z Rodzicami, zaproszona jest na Adorację w godzinach od 20.00 do 21.00. Obecność na adoracji niech będzie jednym z aspektów dojrzałości chrześcijańskiej i formacji przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania.

Młodzież naszej Parafii - zwłaszcza przygotowującą się do sakramentu BIERZMOWANIA
zapraszamy 
na

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA
Uczestnictwo i obecność są wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej

Spowiedź przedświąteczna dla młodzieży
w sobotę 15 grudnia 

Do południa o godz. 9.00
NABOŻEŃSTWO POKUTNE 
a po nim okazja do spowiedzi do godz. 10.30

Po południu 
SPOWIEDŻ
od godz. 16.00 do 17.00 
oraz od godz. 17.45.

Bardzo prosimy, aby nie odkładać czasu spowiedzi na okres przed samymi świętami.

 

W PONIEDZIAŁKI

o godz. 19.00

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP