RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

p.w  ŚW. STANISŁAWA W BIAŁEJ


(aktualizacja 2.10.2021)

UWAGA UWAGA !!!

 W najbliższą środę i czwartek, odbędzie się spotkanie młodzieży 
klas VI
(6 paździenika) - VIII (7 października) SP.
Spotkania poprzedzi obecność na Mszy o godz. 18.00
a po Mszy spotkanie w KOŚCIELE


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA
DO BIERZMOWANIA


 

Przygotowanie do Sakramentu BIERZMOWANIA trwa 3 lata i ropoczyna się w klasie VI Szkoły Podstawowej. Permamentną katechezę szkolną uzupełnia katechezę parafialna. Na spotkaniu
z Rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w dniu 17 września br. zostało ustalone co nasepuje:

Katecheza parafialna odbywać się będzie w ORATORIUM
                                  w pierwsze środy i czwartki miesiąca.     
                                     (środy kl. VI i VII, czwartki kl. VIII)

                  Katechezę porzedza obowiązkowa obecność na Mszy św. o godz. 18.00

- W dzienniczkach kandydata do bierzmowania dokumetnujemy uczestnictwo w katechezach, udział we Mszach św. oraz
w Nabożeństwach, które są świadectwem wiary a zarazem dojrzałości chrześcijańskiej.
                                                                                     
Bardzo ważna
INFORMACJA

Od Paździenika br. - Msza Św. w niedzielę o godz. 11.00 w każdą
III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 
- jest tzw.
MSZĄ ORATORYJNĄ DLA MŁODZIEŻY.
Wszyscy przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania
mają obowiązek w niej uczestniczyć
.

ZACZYNAMY 19 WRZEŚNIA 2021


 

 

Młodzież naszej Parafii - zwłaszcza przygotowującą się do sakramentu BIERZMOWANIA
zapraszamy 
na

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA
Uczestnictwo i obecność są wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej

Spowiedź przedświąteczna dla młodzieży
w sobotę 15 grudnia 

Do południa o godz. 9.00
NABOŻEŃSTWO POKUTNE 
a po nim okazja do spowiedzi do godz. 10.30

Po południu 
SPOWIEDŻ
od godz. 16.00 do 17.00 
oraz od godz. 17.45.

Bardzo prosimy, aby nie odkładać czasu spowiedzi na okres przed samymi świętami.

 

W czwartek 25 paździenika w naszej Parafii będziemy przeżywali tzw. "DOBĘ EUCHARYSYCZNĄ". Młodzież, przygotowująca się do Bierzmowania wraz z Rodzicami, zaproszona jest na Adorację w godzinach od 20.00 do 21.00. Obecność na adoracji niech będzie jednym z aspektów dojrzałości chrześcijańskiej i formacji przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania.