WYPOMINKI ROCZNE 2022-23

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU PEZEZ WSTAWIENNICTWO MARYI - MATKI RÓŻAŃCOWEJ POLECAMY

 

ZMARŁYCH:  Stanisława NYKIŚ, Annę, Stanisława, Zofię, Czesława, Pawła NYKIŚ; Honoratę UJMA, Aleksandrę, Edwarda JĘDRZEJEWSKICH; Władysławę,  Władysława KĘDZIORA; Marię STANIK; Janinę, Stanisława KĘSOŃ;  Mariannę, Józefa CHŁOND; Walerię UJMA; zmarłych księży i osoby duchowne pracujące w naszej parafii; Józefa, Mariannę, Zdzisława KUNCMAN; Mariannę, Józefa, Kazimierę, Stanisława, Edwarda, Danutę SZYMAŃSKICH; Mariana BERLIŃSKIEGO; Włodzimierza, Irenę BOROWIAK; Jana ZIEMNIAK; Tadeusza CELEBAN; Zbigniewa JENDRYKA; Helenę, Wiesława BROŻYŃSKICH; zmarłych z rodzin KUNCMANÓW, SZYMAŃSKICH, MIELNICZAK; Mariannę, Aleksandrę i Jana JAWOSZEK; Michalinę, Jana, Władysława, Juliana, Piotra, Wiesława, Zenona, Kazimierza i Jana KNAZIAK; Małgorzatę ORŁOWSKĄ; Reginę i Wacława KĘPA; Stanisławę i Stanisława MIODUCHOWSKICH; Sławomira KALBARCZYK,  Wojciecha SOWIŻDRZAŁA; Eleonorę, Lucjana JURA, Ewę, Melchiora POSTAWA, Eugeniusza, Teresę JURA, Tadeusza, Eugeniusza, Kazimierza, Halinę POSTAWA, Irenę PIEKIELSKĄ, Mariana, dusze w czyśćcu cierpiące; Stefanię, Jerzego, Zbigniewa BIECEK, Danutę, Waldemara, Sławomira TOMASZEK, Rozalię i Jana FILIPOWICZ, Leokadię i Bolesława GOSZCZ; Rocha, Julię, Lucjana, Jolantę, Jerzego, Jana ŚWIĄTKOWSKICH, Jerzego, Leona, Kazimierę SWODCZYK, za dusze zmarłych z rodzin: ŚWIĄTKOWSKICH, SWODCZYKÓW i  PACUDÓW; Lonigna i Mariannę SKOCZYLAS; Franciszka, Magdalenę, Stanisława, Roberta BUŁACZ, Janinę, Stanisława, Janinę, Helenę MARSZAŁEK; Kazimierza KIEPURA, Stanisławę i Józefa KICIŃSKICH oraz zmarłych z rodziny; Helenę i Władysława ŁAPAJ oraz zmarłych z rodzin Paluchów i Łapajów; Antoniego, Emilię, Alicję, Katarzynę, Marka TOMCZYK, Marię i Józefa BOJANOWSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Teodora SZNOBER, Zofię, Zygmunta MAJ, Helenę, Stanisława, Zofię, Stefana, Małgorzatę KOWALIK, Barbarę ROGOWSKĄ; Mariolę KWIECIEŃ, Tadeusza, Piotra, Antoninę, Zofię, Bronisławę, WĄS, Antoniego i Ksawerę HAMELA; Stanisława, Bronisławę, Władysławę OTOLA, Bronisławę, Józefę, Teofilę, Cecylię, Antoniego, Szczepana, Franciszka, Mariana JASNOS,  Stanisławę, Antoniego MUSIK, Kazimierę, Kazimierza PEDRYC; Stefanię, Wacława, Stefana, Stanisława i zmarłych z rodzin: TERLICKICH i MOTYL, Bartosza i zmarłych z rodzin: BEJM i KAMIŃSKICH, Bogumiłę, Czesława, Stanisława i zmarłych z rodzin: WIORA i JASIŃSKICH, Zygmunta PSIUK, Janusza WRÓBLEWSKIEGO, Zenona BŁASZCZYK, Janinę KUBAT, Teresę, Jerzego i zmarłych z rodzin: RESPONDEK, CIEŚLICKICH, LEWICKICH, GRABARA i TOMALA; Stefanię, Wacława, Stanisława, Stefana TERLICKICH, Zygmunta, Władysławę, Piotra PSIUK, Henrykę, Stanisława, Michała JACH, Katarzynę, Stanisława, Franciszka, Andrzeja MOTYL, Edwarda, Alicję, Marka TOMCZYK, Adama, Mariana CHAMAROWSKICH, Annę, Stanisława TYFLEWSKICH; Jana, Anielę NOWAK, Stefana, Mariannę, Adama NOWAK, Czesława DĘBSKIEGO i zmarłych z rodziny, Helenę KĘPA, Wincentego GONDRO, Stefana, Dorotę KOZUCH, Paulinę ŁAPETA, Jana, Leokadię, Bogumiłę ORGANA, Władysława, Helenę OLEJARZ i zmarłych z rodziny, Jerzego, Eugeniusza STASIŃSKICH, Irenę, Stanisławę, Mariannę STASIŃSKICH, Antoniego, Józefę, Irenę KOKOT, Stefana, Genowefę GĘBUŚ, Marka GONDRO i Monikę NICPON; Jolantę, Henryka, Jana, Gertrudę, Władysława KARLIŃSKICH, Salomeę, Stefana, Helenę, Stefana KOWALCZYK, Janinę, Juliana KOKOT, Nikodemka, Ewę, Adama KULIŃSKICH, Łukasza MERC, Zofię MIROWSKĄ, Bolesława, Katarzynę, Henrykę, Stanisława, Zygmunta KOBYŁKIEWICZ, Stanisława MŁYNEK, Eleonorę, Jana SZULC, ks. Puczyńskiego, ks. Paszendę; Genowefę, Hieronima ŚWIĄCIK, Stanisławę, Stanisława, Walerię, Juliana BINIECKICH, Józefę, Stanisława, Edwarda, Helenę, Jerzego KUBAT, Rozalię MAJCHRZAK, Janinę RAMOTA; Alfonsa, Adama, Stanisławę POCH, Stefana, Władysławę, Franciszka, Ewę PUDEŁKO, Jana, Jacka, Józefę ŚCIEBURA oraz dusze zmarłych z rodziny; Kazimierza KLUSKA, Łucję, Stanisława, Henryka ZWIĄZEK, Teofila, Joannę ZWIAZEK, Franciszkę, Jana POLAK, Zofię SZAFLIK; Edmunda, Cecylię, Ignacego, Mariannę, Zofię, Tadeusza PAWŁOWSKICH, Stanisławę, Józefa, Józefa, KICIŃSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Bogusławę i Kazimierza BAUĆ; Cecylię Mirosława, Kazimierę, Romana, Wincentego SZCZYPIOROWSKICH, Mariannę, Lucjana, Ludwika, Rozalię MAŁASIEWICZ, Rocha, Joannę, Jana, Katarzynę DŁUGOSZ, Zofię KTACZ, Zdzisława WOLSKIEGO, Elżbietę CZAKIERT, Daniela MAŁASIEWICZ, Urszulę, Eufemię MAŁASIEWICZ, Bronisława, Dominikę, Andrzeja HADRYŚ, Hieronima ADLER, Janinę SPUREK; Marka, Alicję, Emilię i Antoniego TOMCZYK, Jana DUDEK; Mariannę, Szczepana, Stanisławę, Stanisława LEŚNIAK, Jana ZIELONKA, Józefę, Antoniego KOKOT, Józefę, Stanisława BARYŃ, Rozalię, Andrzeja RENSZMIT; Kazimierza, Eleonorę, Apolonię, Maksymiliana, Wawrzyńca KUBIS, Stanisławę, Józefę, Sabinę, Mariannę, Józefa, Jana, Marcina KOWALIK; Alfredę Ujma, Pelagię, Stanisława, Edwarda, Bolesława UJMA; Stefana, Annę, Andrzeja REC, Leszka, Aleksego, Henryka, Halinę, Henrykę POLAK, Ewę, Leokadię, Józefa, Władysława, Lucjana, Halinę PIKUŁA, Teresę PÓŁKA, Jerzego SIKORA; Grażynę, Barbarę, Stanisława BARTELAK, Cecylię, Adama, Longina, Anastazję, Władysława KOKOT, Jana, Cecylię, Józefa JASNOS, Katarzynę, Piotra, Zygmunta KOCIŃSKICH, dusze w czyśćcu cierpiące; Zbigniewa, Tadeusza, Mariannę, Józefa, Weronikę, Antoniego RĘDZIOCH, Antoninę, Stanisława NOWAK, Janinę, Bronisława, Bronisławę, Tomasza POLAK, Cecylię, Józefa KOPRYNA, Sabinę, Jana, Franciszkę, Józefa KOZAK, Mariannę, Piotra BEKSA, Martę, Antoniego, Jana, Petronelę BEDNAREK, Mariannę, Józefa CIERPIAŁ; Janinę, Juliannę Jana Wojciecha MECNER, Stanisławę, Stanisława, Helenę Tomasza KOKOT, Zofię, Józefa GONDRO; Mariana, Cecylia WIECZOREK, Mariana, Irenę, Piotrusia SOLIŃSKICH, Mariannę, Józefę, Zygmunta JANUS, Jana WIECZOREK, Grzegorza SOLIŃSKIEGO, Irenę MORAWSKĄ; Zofię DOBOSIK, Stanisława, Janinę, Bronisława POLAK, Kazimierę KOPRYNA, Stanisława, Jana DOBOSIK, Władysławę, Bolesława MIERCZAREK, Marcina, Zofię ŻURAWSKICH, Józefa STACHERA, Henrykę CHÓD, Janinę i Stanisława SOLECKICH, Artura WITCAK, Adama KOŚCIELNIAK, Dorotę GOLIS; Rozalię, Józefa, Edmunda GLIŃ, Ignacego, Józefę TYFLEWSKICH, Ryszarda, Wiktorię, Józefa, Mieczysława, Zygmunta, Janusza LECHOWSKICH; Mariannę, Henryka, Pawła, Jana, Zuzannę, Ludwika, Adolfa, Mariannę KOKOT, Jana, Rozalię FILIPOWICZ, Wandę, Wacława, Zofię, Leonarda, Krzysztofa, Jerzego BACHNIAK, Kazimierę, Antoniego JABŁOŃSKICH, Stefanię, Jerzego, Sławomira, Zbigniewa BIECEK, Henryka NABIAŁCZYK, Kazimierza TRZEPIZUR, Ewę, Andrzeja, Karola CIERNIEWSKICH; Zbigniewa, Krzysztofa, Irenę i Tadeusza SKRZYPCZAK, Pelagię i Hieronima ZAWADA; Zofię, Janinę, Józefa, Antoniego, Franciszkę SZAFLIK, Franciszka, Stanisławę, Jana, Romana, Stanisława KAŁUŻÓW, Łucję, Stanisława, Henryka, Teofila, Juliannę ZWIĄZEK, Franciszkę, Jana POLAK, Helenę MUSIK, Halinę RUTKOWSKĄ, duszę w czyśćcu cierpiące; Jana, Jolantę, Henryka KARLIŃSKICH, Reginę, Antoniego POLAŃSKICH, Wiesławę PLASKACZ, Józefa SKIBIŃSKIEGO, Nikodemka KULIŃSKIEGO; Arkadiusza, Mariannę, Cecylię, Franciszka, Cecylię, Stefana, Tomasza, Bronisławę POLAK, Kazimierza, Genowefę, Jana, Rozalię, Jana, Czesława, Danutę, Ludwika, Zuzannę KOKOT, Stanisława, Bronisławę, Henryka, Mieczysława, Jerzego, Czesława, Juliana, Jolantę BAUĆ, Helenę, Zbigniewa, Jerzego BIECEK, Walerię, Bolesława, Antoniego JANKOWSKICH, Józefa, Piotra, Katarzynę DRÓŻDŹ; Mariannę, Józefa, Zbigniewa KULIG, Jana WRÓŻ, Katarzynę TOMCZYK, Józefa BIS; Marka ZAKRZESKIEGO, Janinę, Zygmunta, Elżbietę FOLTYŃSKICH, Janinę, Stanisława KSOŃ, zmarłych z rodzin: PAWŁOWSKICH, NABIAŁCZYKÓW, WOJTALÓW, NOWACZYKÓW, POLISZEWSKICH, KRAWCZYKÓW, FOLTYŃSKICH i KSONIÓW; Barbarę, Ryszarda GONDRO, Leona KURASIŃSKIEGO, Stefanię, Stefana RĘDZIOCH, Bronisławę, Piotra, Zbigniewa, Annę, Lucjana, Małgorzatę GONDRO, Edytę KOSOWSKĄ, Stanisławę OLSZEWSKĄ, Marka MAJEWSKIEGO; Marię, Mieczysława, Marię, Jana, KUBICKICH, Stanisławę, Lucjana, Władysławę, Stefana PACUD, Julię, Rocha ŚWIĄTKOWSKICH, Marka GONDRO, zmarłych z rodzin: PACUD, ŚWIĄTKOWSKICH, CYRULIKÓW, FIĄCKÓW, JUSZCZAKW, SZYCHOWSKICH, BOJDÓW, WOŹNIAKÓW, CISKÓW, KOWALIKÓW, zmarłych sąsiadów, księży z parafii Biała i Nowicjatu w Kopcu, dusze w czyśćcu cierpiące; Danutę, Bogusława, Stanisławę ZMORA, Józefę, Marię, Stanisława BIELECKICH, Zygmunta, Janinę ZWIĄZEK, Vadima GUNDOROV, Adam, Marię, Jana CHAMAROWSKICH, Henrykę, Adolfa DĘBSKICH, Marię, Szczepana, Honoratę, Józefa DEDERKO, Annę CZERWIŃSKĄ, Annę SKWARCZYŃSKĄ; Piotra, Bronisławę, Annę, Małgorzatę, Zbigniewa, Lucjana, Ryszarda, Barbarę GONDRO,  Tomasza, Helenę, Zygmunta KOKOT, Stanisława, Marię POLAK, Jana, Janinę MECNER, Eugeniusza SKOCZYLAS, Zofię SŁOMCZYŃSKA, Zofię JANAS; Janinę, Zygmunta, Elżbietę, Józefę, Józefa FOLTYŃSKICH, Marka ZAKRZEWSKIEGO, Cecylie, Ignacego, Tadeusza, Edmunda PAWŁOWSKICH zmarłych z rodziny oraz dudze czyśćcowe, o których nikt nie pamięta; Kazimierza, Antoninę, Stefana, Władysławę, Stanisławę, Stanisława, Annę NABIAŁCZYKÓW, Józefa i Annę KOCIŃSKICH, Stefana i Józefę JASNOS; Józefa, Józefę, Apolonię, Bogumiłę KARWALA, Mariana FAJER z rodziną, Jana Juliannę GLIŃ, Jana, Annę, Ludwika, Franciszkę, Ignacego, Genowefę RAKUS, Mariana, Bronisława, Honoratę, Zofię, Magdalenę WARZECHA, Hieronima, Antoniego, Genowefę  MIERCZAK, Sylwestra DRZYZGA, Annę PIASECKĄ, Bogusława, Ewę KULESZA, Jerzego, KULESZA, Jana, Marię, Jadwigę ŚWIĄĆ, Edwarda CHWIST, zmarłych z rodziny PONIEDZIAŁEK; Stanisława, Jana Anielę, Annę KURDYŚ, Mikołaja, Mariannę MROWIEC, Izabelę, Tadeusza WALASZCZYK, Cezarego, Henryka RYTER; Mateusza, Mieczysława, Paulinę WRÓBEL, Stefana, Jana, Helenę, Danutę, Stanisława, Janinę, Józefę JEZIOROWSKCH, Wacława, Danielę TRZEPIÓRA, Grażynę WOŹNIAK, Władysława, Marię BŁASZCZYK, Adama BANASZCZYK, Dariusza LUBCZYK, Tadeusza SZCZEPAŃCZYK, Władysławę PLUTA; Emilię, Lucynę, Stanisława, Włodzimierza CHOCHOROWSKICH, Bogusławę WILK; Jana, KAŁUŻA, Anastazję, Antoniego SZMIDT; Mariannę, Mieczysława, Sławomira, Tomasza, Piotra, Kazimierza, Mieczysławę, Mariana, ks. Kan. Henryka z rodziny PACUD, Mariusza, Teresę, Jana TOMCZYK, Rozalię, Stanisława, Marcelego, Stanisława, Ks. prałata Henryka z rodziny BĄBIŃSKICH, Wandę, Bronisława, Helenę, Stefana, Andrzeja, Jadwigę, Stanisława z rodziny BALICKICH, Zofię, Tadeusza EBERT, Janinę OKONIEWSKĄ, Jadwigę, Walentego, Teresę rodziny GRAJWODZKICH, Magdalenę SUPERNAK, Pracowników z Firmy „SANGAZ”, Księzy: Stanisława PASZENDE, Kazimierza PUCZYŃSKIEGO, Henryka MATERNIĘ, Kazimierza KULCZYCKIEGO, Mieczysława PIŁAT oraz pozostałych kapłanów z naszej parafii; Mariannę, Kazimierza, Zygmunta GABRYEL, Stanisława JABŁOŃSKIEGO, Józefę i Ignacego KĘDZIORA, Irenę, Józefa, Apolonię, Piotra HĘCIA, Wandę, Adama, Marię , Bolesława KŁOSINSKICH, Annę, Zygmunta JÓŹWIK, Emilię, Teodora, Zygmunta, Urszulę ORGANA, Witolda TARNOWSKIEGO, ks. Stanisława PASZENDĘ; Mariusza TOMCZYK, Mariannę, Mieczysława, Sławomira, Tomasza, Piotra PCUD, Księży: Henryka BĄBIŃSKIEGO, Henryka PACUD, Teresę, Jana TOMCZYK, Ewę, Waldemara PEŁKA, Zofię DWORZYŃSKA, Andrzeja HURAS, Stanisława, Rozalię, Marcelego BĄBIŃSKICH, Krzysztofa WALCZAK, Stanisławę SOŃTA, księży posługujących w naszej parafii; Janinę, Józefa, Piotra, Józefę GRABARCZYKÓW, Jerzego, Józefa, Czesławę, Irenę, Krzysztofa, ZAWADA, Krzysztofa WIECZOREK; Tadeusza, Zbigniewa, Mariannę, Józefa RĘDZIOCH, Janinę, Jana, Eleonorę, Walerię, Tomasza BERNAŚ, Janinę, Bronisława, Stanisława POLAK, Zofię DOBOSIK i zmarłych z rodziny; Mieczysława, Irenę, Antoniego ŚLEDZIONA, Mariannę JEZIOROWSKĄ, Helenę ZAGRODZKĄ, Janinę, Henryka, Bonifacego CHOBOT; Bogdana, Bogusławę, Tomasza, Ignacego, Ludwika SZYMAŃSKICH, Bolesława, Kazimierę, Marcina, Kazimierza, Jadwigę MARCHEWKA, Edwarda, Władysławę SPRZYRZEWSKICH, Genowefę, Jadwigę CECOTA, Jakuba STARONIEK, Edmunda KOLMAS, Edwarda, Helenę MESJASZ, Andrzeja WYBRANIEC, Narcyzę, Longina ZORGA, Krystynę TYSZKIEWICZ; Anastazję, Zenona, Jana, Apolonię NABIAŁCZYK, Zofię, Władysława CHŁĄD, Edwarda PABIŚ, Stanisławę MROWIEC, Józefę, Wincentego OLSZEWSKICH, Marka DUDEK; Annę, Stefana, Marka, Mariannę Jana, Aleksandra, Stanisławę, Ryszarda, Marka, Mariannę, Władysława, Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Halinę, Grzegorza, Mariannę, Jana, Irenę, Wacława, Krystynę, Jadwigę; Joannę KOKOT; Leokadię, Jana, Tomasza, Janinę MŁYNKÓW, Mariannę, Adama, Stefana NOWAKÓW, Stefana REC; Janinę, Jana MECNER, Barbarę, Andrzeja, Henryka, Ireneusza MAKLES; Mariannę, Wiesława, Marię, Janusza POCH, Petronelę, Zygmunta BANASZKIEWICZ, Wiktorię, Piotra POLAK, Halinę, Wacława WACHOWICZ, Janinę POTĘBSKĄ; Irenę RĘDZIOCH, Stanisława ZASKURSKIEGO, Mariannę IZYDOR; Zofię, Andrzeja, Andrzeja, Jana, Annę, Michała SOLUS, Szymona, Marię, ks. Jana SARNA, Emilię ŁUCZKIEWICZ, Annę, Andrzeja KACZMARCZYK, Jana, Deonizję, Stanisławę, Józefa, Martę BŁASZCZYK, Juliannę, Klemensa, Tymoteusza CIEŚLAK, ks. Mieczysława PIŁAT; Lucynę, Romana, Tadeusza LECHOWSKICH, Henrykę, Janusza KOTLICKICH, Ryszarda WIDERA; Zofię, Tomasza, Jana, Helenę GAŁ, Marię, Ludwinę, Franciszka, Jana, RZEPA;  Ewę, Jacka, Zdzisława RYGALIK, Jana DUDEK; Ewę, Adama GERTNER, Mariannę, Leokadię, Zenona, Anetę, Józefa SKUPIEŃ, Władysławę, Eugeniusza, Władysława SZESZUŁA, Julię KERNER, Jadwigę KOWALIK, Henryka DOBRZŃSKIEGO, Dawida WIŚNIEWSKIEGO, Marlenę, Kamila TUREK, Władysławę, Romana, Mariana, Bolesława RADECKICH, Władysławę, Karola, Bolesława PUCHAŁA, Janinę, Tadeusza, Zbigniewa KAŁUŻA, Elżbietę SZCZYPIÓR, Anetę KOMÓR, Władysława PATYK, Juliana PIETRZAK, Zofię, Zenona WÓJCIK oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Eleonorę, Piotra, Stanisława, Henrykę, Anielę, Władysława, Józefa NOWAK, Mariannę, Kazimierza, Jana ŚCIEBURA, Franciszka, Cecylię, Kazimierza, Marię, Leszka, Tadeusza OLSZEWSKICH, Katarzynę, Bronisławę, Antoniego MACHOWSKICH, Eryka OSIŃSKIEGO, Henryka BUGARA; Henryka GRABARCZYK, Tadeusza SKOWRON, Helenę ŚLUSARCZYK, Stanisławę i Stanisława GRABARCZYK; Stanisława, Józefa, Władysława, Edmunda, Stanisławę, Katarzynę RYŚ, Marię, Jacentego, Józefa, Czesława, Włodzimierza NOCOŃ, Anielę, Franciszka SZLĄZAK, Danutę, Tadeusza WITWICKICH, Stanisławę, Tadeusza DZIEWIOR; Jana, Stanisławę, Leszka, Stanisława, Ireneusza GLIŃ, Agnieszkę, Stanisława PLUTA, Zofię, Antoniego CISEK, Jerzego, Janinę, Edmunda CIERPIAŁ, Andrzeja ZYCH, dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodziny; Kazimierę, Józefa, Ryszarda, Tadeusza, Wandę ZYSKOWSKICH, Piotra, Mariannę, Piotra, Rozalię JASNOSÓW, Zygmunta, Zofię GRACZYKÓW, Eugeniusza WARZECHĘ, zmarłych z rodzin: MARKIEWICZÓW, MAKLESÓW i SAŁACIŃSKICH; Jadwigę, Jerzego, Stefanię, Józefa WIDERA, Katarzynę FIĄCEK; Henryka NIEDZIELSKIEGO, Stanisławę, Józefa, Kazimierza, Jana, Stanisława SZNOBER, Marka, Bronisławę, Józefa MĄCZNIK, Irenę, Tadeusza, Honoratę, Edmunda PUCHAŁA, Monikę i Kazimierza MICHALSKICH; Stanisława, Anielę, Jana KOBYŁKIEWICZ, Ewę, Józefa, Franciszkę, Antoniego KORZENIEC; Lucjana, Stanisławę, Stefana, Władysławę PACUD, Feliksa, Martę, Helenę, Walerię MIROWSKICH, Antoninę, Piotra, Jana LEŚNIAK, Marka GONDRO, zmarłych z rodzin: PACUDÓW, LESNIAKÓW, ŚWIĄTKOWSKICH, FIĄCKÓW, CYRULIKÓW, KUŚCIKÓW, BRZESZCZAKÓW i RYBAKIEWICZÓW; Nikodemka KULINSKIEGO, Ewę i Adama KULIŃSKICH, Henryka, Jolantę, Jana KARLIŃSKICH, Stefana, Salomeę KOWALCZYK, Łukasza MERC, księży Stanisława PASZENDĘ i Tadeusza WNINNICKIEGO; Stanisławę, Stanisława, Jana Zuzannę, Ludwika KOKOT, Teodorę, Józefa, Leokadię, Jana MŁYNEK, Zofię, Józefa, Monikę, Kazimierza, Marka GNODRO, Mariannę, Andrzeja, Jana POLAK, Mirosławę KOCJAN, Sławomira PIRÓG, Helenę, Władysława PAWŁOWSKICH, Halinę, Janusza WARYŚ, Kazimierza WACHELKA, Wiktorię, Jana i Henryka WOLSKICH, Jadwigę, Zbigniewa i Józefa KONIECZNYCH, Henrykę, Stanisława i Marylę PIKUŁA, zmarłych księży Salezjanów, Elżbietę i Krystiana PENTAK oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Mariana SOLIŃSKIEGO, Marcina i Annę MYŚLIWIEC, Hieronima, Czesława, Eufrozynę, Czesława KRUCZŃSKICH, Irenę SAMBOR; Jerzego, Zenonę, Józefa TOMALA, Bolesławę, Zdzisława KARWAT, Aleksandrę, Lucjana WOJTYSEK, Jadwigę KĄTNA, Jadwigę, Zdzisława NOCOŃ, Dominika PEŁKA; Kazimierza, Jana, Ignacego, Annę, Julię NOCOŃ, Marka MROWCA; Magdalenę, Teofila, Wiesława, Anastazję, Franciszka ZIELIŃSICH, Jakuba, Tadeusza, Zofię, Władysława BIDZIŃSKICH, Piotra WIEDERA, Ks. Ryszarda URBAŃSKIEGO, dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa, Stanisławę, Emilię, Stanisława MUSIK, Jana, Agnieszkę, Janinę, Mariannę, Henryka JAMBOR, Eugeniusza, Adolfę BŁASZCZYK; Krystynę MUSIAŁ, Bolesława, Stanisławę, Janinę, Henryka, Stanisławę, Marię, Małgorzatę KOCIŃSKICH, Antoniego, Honoratę, Józefę, Jana MUSIAŁ; Janinę, Józefa, Piotra, Jerzego, Stanisława, Marię GRABARCZYK; Jerzego, Józefa,, Czesława, Krzysztofa, Irenę, Jolantę, Kazimierza ZAWADA, Bronisławę, Piotra, Jana, Krystynę ŻUREK, Józefa MARSZAŁEK, Sabinę, Zenona SZYMAŃSKICH, Mariannę, Zbigniewa MROZIŃSKICH, Henryka RUDZIŃSKIEGO, Mariana NIEMIEC, Jadwigę, Witolda SAGAN, Dionizego, Danutę PARKITNY, Józefa GLIN, Mariannę ŁYSAK, Irenę, Antoniego, Leszka LIBERDA, Zofię, Władysława, Andrzeja, Artura HARCIAREK, Zofię, Adolfa HARCIAREK; Irenę, Leszka, Jarosława SZCZEPANIK, Władysławę, Adama CIERPISZ, Władysława, Halinę Jana TUREK, Zuzannę KOKOT, Aleksandrę, Józefa KONIECZKO, Elżbietę SZYMONIK, Elżbietę FOLTYŃSKĄ, ks. Stanisława PASZENDA, ks. Mieczysława PIŁAT, Genowefę CHŁĄD, Kazimierę KOWALCZYK, Genowefę, Franciszka KRYST, Franciszka WOJTYSIAK; Otylię, Józefa, Kazimierza, Ireneusza  CAŁUSIŃSKICH, Juliana MERTA; Józefa, Magdalenę, Józefa, Jadwigę KOBYŁKIEWICZ, Kazimierza, Agnieszkę, Stanisława, Jana RYŚ, Stanisławę, Ignacego, Eugeniusza KASPRZAK, Henryka, Józefę, Wincentego BACHNIAK, Joannę, Zdzisława BANASZKIEWICZ, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Kazimierza, Zygmunta GABRYEL, Reginę, Stefana KASPRZAK, Stanisława JABŁOŃSKIEGO; Cecylie, Franciszka, Zofię, Tomasza GAŁ, Henrykę, Stanisława, Katarzynę, Bolesława, Zofię, Zygmunta, Konrada KOBYŁKIEWICZ, Bronisławę, Aleksandra SKIBIŃSKICH, Jolantę, Henryka, Jana KARLIŃSKICH, Zofię, Władysława DANEK, Janinę, Konrada PUDEŁKO, Helenę, Stanisława SYGUDA, Nikodemka KULIŃSKIEGO; Tomasza, Mariannę, Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK, Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Helenę, Ludwika, Krzysztofa, Annę, Stanisława, Jana KOZŁOWSKICH, Domicelę, Wincentego URBAŃCZYK, Marka TOMCZYK; Bronisławę, Krystynę, Aleksandra, Władysława, Stanisława SKIBIŃSKICH, Zofię, Cecylię, Tomasza, Jana, Franciszka GAŁ, Helenę BUDZ, Marka CIEŚLAK, Zofię, Władysława DANEK, Janinę, Franciszkę, Józefa, Konrada, Edwarda PUDEŁKO, Natalię, Karolinę, Andrzeja, Wacława KASPRZYK, Sławomira PEŁKA, Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Helenę, Stanisława SYGUDA, wszystkie dusze zmarłe z rodziny; Annę, Marię, Ludwika, Juliana KOTALA, Euzebię, Kazimierza, Jerzego CHRZANOWSKICH, Grażynę, Genowefę, Tadeusza WOLDAŃSKICH, Genowefę, Jana SZYCHOWSKICH, Edwarda, Genowefę TREPKA; Stefana, Włodzimierza, Domicelę, Agnieszkę NOCOŃ, Krzysztofa, Józefa, Anielę GĘSIARZ, Jana, Stefana, Krzysztofa, Mariannę NOWAK, Stanisława, Dorotę POLISZEWSKICH, Józefa, Stanisławę WIERUS, Grażynę KUŚMIERSKĄ; Annę, Sabinę, Stanisława KULESZA, Wacławę, Henryka PISAREK; Lucjana, SOBONIAK, Walerię, Walentego i zmarłych z rodziny SOBONIAK, Mariannę, Bolesława i zmarłych z rodziny GRADZIK,  Zdzisława KOBYŁKIEWICZ; Adama, Piotra, Adama, Florentynę ADLER, Zofię, Józefa, Jana, Andrzeja, Stefana, Tadeusza, Stanisława SERWIAK i zmarłych z rodziny SERWIAKÓW, Jolantę, Lucjana, Jana, Jerzego ŚWIĄTKOWSKICH, Bożenę SOŁOWCZUK; Janinę, Józefa KOŻUCH, Mariannę FREJUS, Józefa, Mariannę, Wiktorię NOGA, Stefana, Franciszka, Edmunda, Tadeusza, Mariannę, Barbarę, Halinę, Wandę FREJUS, Roberta WILUŚ, Edwarda, Krystynę BUDZIŃSKICH, Helenę, Tomasza WOSZEK, Irenę, Bogumiła, Helenę, Franciszka, Stanisława, Urszulę CZYŻEWSKICH, Tomasza SOBEL, Mariannę MIARKA, Annę GRUSZKA, Paulę SZYMAŃSKĄ; Stefana, Wiesławę CHRUŚCIEL, Piotra, Teklę GAWĘDA, Ludwika, Agnieszkę HABER, Janinę, Józefa GAWĘDA, Jana GAWĘDA, Jerzego SAMEŁKO, Józefa GAWĘDA, Michalinę MAZUR, księży: Zenona JANYSZEK, Stanisława PASZENDA, Zdzisława GORCZEWSKIEGO, Ireneusza KAWALEC, zmarłych Annę KAWALEC, Przemysława MATUSZEWSKIEGO, Rafała GRABOWSKIEGO; Lucynę, Edwarda, Marię, Jana, Bronisława LADÓW, Jana OWCZAREK, Stefanię, Stanisława BIEL, Edmunda, Cecylię, Ignacego, Tadeusza, Zofię, Ewę PAWŁOWSKICH, Stanisławę Józefa, Józefa KICIŃSKICH, Kazimierza KIEPURĘ, rodzinę LIBERDÓW, Janinę, Zygmunta, Elżbietę FOLTYŃSKICH, Wacławę, Jana, rodzinę NABIAŁCZYK; Daniela, Stanisława DOBROWOLSKICH,  Mariannę, Stanisława, Agnieszkę, Jakuba TAMA, Annę i Stanisława SKUPIEŃ; Michała, Mariannę, Pawła MERTA, Genowefę, Władysława KANICKICH, Stefana, Stanisława, Weronikę PIKUŁA, Teresę PÓŁKA, Wiktora, Helenę KAWALEC, Józefa, Cecylię MERTA, Jana, LEGEŻYŃSKIEGO,  księży: Józefa KAWALEC  i Mieczysława PIŁAT; Józefa, Stanisława ZALEJSKICH, Helenę, Alinę, Bronisława GĘSIARZ, Józefę, Bronisława KĘSY, Andrzeja ŚLIWOWSKIEGO, Krystynę, Bolesława MAJCHRZAK, Alicję, Marka TOMCZYK, Pelagię, Bolesława, Edwarda, Jana, Joannę UJMA;  Jana, Stanisława, Antoniego, Mariannę CAŁUSIŃSKICH;

 

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP