WYPOMINKI ROCZNE 2023-24

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU PEZEZ WSTAWIENNICTWO MARYI - MATKI RÓŻAŃCOWEJ POLECAMY

 

ZMARŁYCH:

Stanisława NYKIŚ, Annę, Stanisława, Zofię, Czesława, Pawła NYKIŚ; Honoratę UJMA, Aleksandrę, Edwarda JĘDRZEJEWSKICH; Władysławę,  Władysława KĘDZIORA; Marię Antoniego STANIK; Janinę, Stanisława KĘSOŃ; Mariannę, Józefa HŁOND; Walerię UJMA; zmarłych księży i osoby duchowne pracujące w naszej parafii; Kazimierza, Antoninę, Stefana, Władysławę, Stanisławę, Stanisława i Annę NABIAŁCZYKÓW; Józefa i Annę KOCIŃSKICH, Stefana i Józefę JASNOS; Zenona, Anastazję, Jana Apolonię, Adolfa NABIAŁCZYK; Stanisławę MROWIEC; Józefę, Wincentego OLSZEWSKICH; Zofie, Władysława CHŁĄD; Edwarda PABIŚ, Marka DUDEK i zmarłych z rodzin: NABIAŁCZYKÓW, OLSZEWSKICH, CHŁĄD, PABIŚ; Stanisławę i Józefa KICIŃSKICH; Kazimierza KIEPURA; Józefa, Mariannę, Zdzisława KUNCMAN; Mariannę, Józefa, Kazimierę, Stanisława, Edwarda, Danutę SZYMAŃSKICH; Mariana BERLIŃSKIEGO; Włodzimierza, Irenę BOROWIAK; Jana ZIEMNIAK; Tadeusza, Wojciecha CELEBAN; Zbigniewa JENDRYKA; Helenę, Wiesława BROŻYŃSKICH; Bernarda GŁOWACKIEGO; zmarłych z rodzin KUNCMANÓW, SZYMAŃSKICH, MIELNICZAK; Edwarda i Anastazję KACZYŃSKICH; Mariannę, Aleksandrę i Jana JAWOSZEK; Michalinę, Jana, Władysława, Juliana, Piotra, Wiesława, Zenona, Kazimierza i Jana KNAZIAK; Małgorzatę ORŁOWSKĄ; Reginę i Wacława KĘPA; Stanisławę i Stanisława MIODUCHOWSKICH; Sławomira KALBARCZYK,  Wojciecha SOWIŻDRZAŁA; Jolantę, Henryka, Jana KARLIŃSKICH; Stefana, Salomeę, Helenę, Stefana KOWALCZYK; Nikodemka, Ewę, Adama KULIŃSKICH; Bolesława, Katarzynę, Stanisława, Henrykę KOBYŁKIEWICZ; Łukasza MERC; Alfredę, Stanisława UJMA; Pelagię, Bolesława, Edwarda UJMA; Franciszka, Magdalenę, Stanisława, Roberta BUŁACZ; Janinę, Stanisława, Janinę, Helenę MARSZAŁEK; Anielę, Zygmunta, Marcina, Annę ZABRANIAK; Władysława, Helenę ŁAPAJ, zmarłych z rodzin PALUCHÓW i ŁAPAJÓW;  Stefanię, Jerzego, Zbigniewa BIECEK; Sławomira, Danutę, Waldemara TOMASZEK; Leokadię i Bolesława GOSZCZ; Rozalię i Jana FILIPOWICZ; Stefanię, Wacława, Stefana, Stanisława TERLICKICH; Bartosza BEJM; Zygmunta PSIUK, Bogumiłę, Czesława, Stanisława WIARA; Janusza WRÓBLEWSKIEGO, Zenona BŁASZCZYK, Terasę, Jerzego, Stanisławę, Edwarda, zmarłych z rodzin: CIEŚLICKICH, RESPONDEK, MOTYL, TERLICKICH, WIARA, JASIŃSKICH, LEWICKICH i KAMIŃSKICH; Kazimierza KLUSKA, Łucję, Stanisława, Henryka ZWIĄZEK; Teofila, Juliannę ZWIĄZEK, Franciszkę, Jana POLAK; Mieczysława KRAWCZYK, Zofię SZAFLIK; Genowefę, Hieronima ŚWIĄCIK; Stanisławę, Stanisława, Walerię, Juliana BINIECKICH; Józefę, Stanisława, Edwarda, Helenę, Jerzego KUBAT; Janinę RAMOTA; Edmunda, Cecylię, Ignacego, Tadeusza, Zofię PAWŁOWSKICH; Stanisławę, Józefa, Józefa, Jana KICIŃSKICH; Katarzynę, Stanisława, Franciszka, Andrzeja MOTYL; Stefanię, Wacława, Stanisława, Stefana, Bartosza TERLICKICH; Zygmunta, Piotra, Władysławę, Henrykę, Jana PSIUK; Adama, Mariana CHAMAROWSKICH; Edwarda UJMA; Alicję i Marka TOMCZYK; Cecylię, Mirosława, Kazimierę, Romana, Wincentego SZCZYPIOROWSKICH; Mariannę. Lucjana, Ludwika, Rozalię MAŁASIEWICZ; Rocha, Joannę, Jana, Katarzynę DŁUGOSZ; Zofię KTACZ; Zdzisława WOLSKIEGO; Elżbietę CZAKIERT; Daniela MAŁASIEWICZ; siostrę Urszulę, Eufemię MAŁASIEWICZ; Hieronima ADLER; Bronisława HADRYŚ; Janinę SPUREK; Henryka, Antonię, Franciszka, Stanisława, Leszka TARGOSZ; Henryka, Józefa, Agnieszkę, Jerzego KTACZ; Mariusza, Teresę, Jana TOMCZYK; Mariannę, Mieczysława, Sławomira, Tomasza, Piotra PACUD; Ks. Henryka PACUD; Ks. Henryka BĄBIŃSKIEGO, Marcelego, Stanisława, Rozalię BĄBIŃSKICH; Zofię DWORZYŃSKĄ; Stanisławę SOŃTĘ; Krzysztofa WALCZAKA; Andrzeja HURASA; księży posługujących w naszej parafii; Cecylię, Franciszka, Zofię Tomasza GAŁ; Henrykę, Stanisława, Katarzynę, Bolesława, Zygmunta, Zofię, Konrada KOBYŁKIEWCZ; Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK; Bronisławę, Aleksandra SKIBIŃSKICH; Zofię, Władysława DANEK; Henryka, Jolantę, Jana KARLIŃSKICH; Janinę, Konrada PUDEŁKO; Helenę, Stanisława SYGUDA; Nikodemka KULIŃSKIEGO; Adama, Piotra, Adama, Florentynę ADLER; Helenę, Janinę, Mariolę, Jana, Stefana, Andrzeja, Tadeusza, Jacka, Stanisława SERWIAK i zmarłych z rodziny; Bożenę SOŁOWCZUK; Jolantę, Lucjana, Jerzego, Jana ŚWIĄTKOWSKICH; Kazimierza, Eleonorę, Maksymiliana KUBIS; Konrada ZWIĄZEK; Sabinę, Stanisławę, Józefę, Jana KOWALIK; Stefana, Andrzeja, Annę REC; Leszka, Aleksego, Henryka, Henrykę POLAK; Ewę, Leokadię, Halinę, Lucjana, Józefa, Władysława PIKUŁA; Teresę PÓŁKA; Jerzego SIKORA; Barbarę GRZYB; Ludwika, Henrykę PODEMSKICH; Stanisława, Genowefę, Bartłomieja, Michała LECHOWSKICH; Joannę KOWALIK; Adama, Kazimierę, Franciszka ZARĘBSKICH; Władysława, Mariannę, Walentego KOWALIK; Jadwigę KULESZA; Arkadiusza, Mariannę, Cecylię, Stefana, Cecylię, Franciszka POLAK; Danutę, Czesława, Jana, Zuzannę, Ludwika, Genowefę, Kazimierza KOKOT; Jana, Wiktorię, Helenę BIECEK; zmarłych z rodzin: BAUĆ, JANKOWSKICH, KULIG, DRÓŻDŻ, duszę w czyśćcu cierpiące; Cecylię, Adama, Longina, Anastazję, Władysława KOKOT; Cecylię Józefa, Jana JASNOS; Grażynę, Barbarę, Stanisława BARTELAK; Katarzynę, Piotra, Zygmunta KOCIŃSKICH; Mariannę, Teodora, SZNOBER; Zofię, Zygmunta MAJ; Helenę, Stanisława, Zofię, Stefana, Małgorzatę KOWALIK; Barbarę ROGOWSKĄ; Pelagię, Henryka KOBYŁKIEWICZ; Stanisława, Stefana, Genowefę, Józefa WOJTAL; Jana, Mariannę, Janinę, Karolinę, Tomasza, Zygmunta, Annę, Józefa, Danutę, Jakuba, Mariannę STRÓŻ; Annę, Tadeusza PAJĄK; Ilonę ŚMIECHOWSKĄ; dusze w czyśćcu cierpiące; Ryszarda i Danielę SIKORA, Macieja CZERWIK; Zbigniewa, Krzysztofa, Irenę, Tadeusza SKRZYPCZAK, Pelagię, Hieronima ZAWADA; Józefa i Mariannę KULIG; Jana i Anielę WRÓŻ; Jana i Stanisławę UJMA z dziećmi; Jana i Anielę WRÓŻ; Sylwestra i Marię ORSZULAK; Henryka i Małgorzatę KULIG orz zmarłych z rodziny; Jana, Stanisławę, Leszka, Stanisława, Ireneusza GLIŃ, Andrzeja ZYCH, Agnieszkę Stanisława PLUTA, Janinę Edmunda Jerzego CIERPIAŁ, Zofię, Antoniego CISEK, dusze w czyśćcu cierpiące; Józefę i Ignacego KĘDZIORA; Mariannę, Kazimierza, Zygmunta GABRYEL; Stanisława JABŁOŃSKIEGO; Stanisławę, Stanisława, Helenę, Tomasza, Zuzannę, Jana KKOKOT; Janinę, Juliannę, Jana MECNER; Zofię Józefa GONDOR; Nikodemka KULIŃSKIEGO; Ewę i Adama KULIŃSKICH; Jana, Jolantę KARLIŃSKICH; Salomeę i Stefana KOWALCZYK; Łukasza MERC; ks. Stanisława PASZENDĘ; ks. Tadeusza WINNICKIEGO oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa, Stanisława ZALEJSKICH; Helenę, Bronisława, Alinę GĘSIARZ; Józefę, Bronisława KĘSY; Krystynę, Bolesława MAJCHRZAK; Andrzeja ŚLIWOWSKIEGO; Mariannę, Franciszka GĘSIARZ; Pelagię, Bolesława UJMA; Alicję, Marka TOMCZYK; Zofię, Janinę, Józefa, Antoniego, Franciszkę, SZAFLIK; Franciszka, Stanisławę, Jana, Romana, Helenę MUSIK; Łucję, Stanisławę, Henryka, Teofila, Juliannę ZWIĄZEK; Halinę RUTKOWSKĄ; Franciszkę, Jana POLAK; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Jolantę, Lucjana, Jerzego, Jana ŚWIĄTKOWSKICH; Jerzego, Leona, Kazimierę SWODCZYK; Mariannę, Henryka, Pawła, Adolfa, Mariannę, Jana, Zuzannę, Ludwika KOKOT; Jana, Rozalię FILIPOWICZ; Wandę, Wacława, Krzysztofa, Leonarda, Zofię, Jerzego BACHNIAK; Kazimierę, Antoniego JABŁOŃSKICH; Stefanię, Jerzego, Zbigniewa BIECEK; Henryka NABIAŁCZYK; Mieczysławę, Kazimierza TRZEPIZUR; Małgorzatę, Wiesława, Dominika PECHTA; Marka ZAKRZEWSKIEGO, Stanisława, Janinę, Teresę KSOŃ, Janinę, Zygmunta, Elżbietę FOLTYŃSKICH; Józefa KRAWCZYK; Edmunda PAWŁOWSKIEGO; Danutę LULE i zmarłych z rodziny; Zofię, Stanisława, Jana DOBOSIK; Stanisława, Janinę, Bronisława POLAK; Zofię, Marcina ŻURAWSKICH; Kazimierę KOPRYNA; Władysławę, Władysława MIERCZAK; Janinę, Stanisława SOLECKICH; Artura WITCZAK, Adama KOŚCIELNIAK, Dorotę GOLIS, Antoninę, Władysława KROMOŁOWSKICH; Marka i Alicję TOMCZYK, Emilię i Antoniego Tomczyk, Jana DUDEK; Bronisławę, Józefę, Teofilę, Antoniego, Szczepana, Franciszka, Mariana JASNOS; Bronisławę, Władysława, Stanisława OTOLA; Stanisławę, Janinę, Antoniego, Ignacego MUSIK; Kazimierza ORGANA; Kazimierę, Kazimierza PEDRYC;  Antoniego, Anastazję SZMIDT; Jana KAŁUŻA; zmarłych z rodziny CHCHOROWSKICH; Tadeusza, Zbigniewa, Józefa, Mariannę RĘDZIOCH; Janinę, Bronisława Stanisława POLAK; Zofię DOBOSIK; Jana, Janinę, Eleonorę, Stefana PLASKACZ; Zofię, Walerię, Tomasza BERNAŚ oraz zmarłych z rodziny; Jana, Anielę NOWAK; Stefana, Mariannę Adama NOWAK; Mariannę, Czesława DĘBSKICH; Helenę KEPA; Wincentego GONDRO; Mariannę, Irenę, Stanisławę, Eugeniusza, Jerzego STASIŃSKICH; Józefa, Kazimierę, Ryszarda, Wandę, Tadeusza, Weronikę, Władysława ZYSKOWSKICH; Józefę PAWLIŃSKĄ; Piotra, Mariannę, Piotra, Rozalię JASNOS; Zofię, Zygmunta GRACZYK; Alfredę WIECZOREK, Eugeniusza WAŻECHĘ, Marka IDZIKOWSKIEGO, zmarłych z rodzin MARKIEWICZÓW i MAKLESÓW; Stanisława, Jana, Annę, Anielę KURDYŚ; Mikołaja, Mariannę MROWIEC; Izabelę, Tadeusza WALASZCZYK; Małgorzatę, Cezarego, Henryka RYTER; Annę, Małgorzatę, Zbigniewa, Piotra, Bronisławę, Lucjana, Barbarę, Ryszarda GONDRO; Tomasza, Helenę, Zygmunta KOKOT; Janinę, Jana MECNER;  Mariannę, Stanisława POLAK; Zofię JANAS; Lucynę, Edwarda, Marię, Jana Bronisława LADA; Jana OWCZAREK; Stefanię, Stanisława BIEL; Edmunda, Cecylię, Ignacego, Tadeusza, Zofię, Ewę, PAWŁOWSKICH; Stanisławę, Józefa, Józefa KICIŃSICH; Kazimierza KIEPURA; zmarłych z rodziny LIBERDÓW; Janinę, Zygmunta, Elżbietę FOLTYŃSKICH; Wacławę, Jana, Małgorzatę, Krzysztofa NABIAŁCZYK; Dorotę POLISZEWSKĄ; księży Salezjanów pracujących w naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Mieczysława, Sławomira, Tomasza, Piotra, Władysławę, Stefana i bliskich rodziny PACUD; Stanisławę, Marcelego, Rozalię, Stanisława i krewnych z rodziny BĄBIŃSKICH; Mariusza TOMYCZK; Helenę, Stefana, Wandę, Bronisława, Andrzeja, Stanisława, Jadwigę z rodziny BALICKICH; Jadwigę, Walentego, Teresę z rodziny GRAJWODZKICH; Zofie, Tadeusza EKERT; Janinę OKONIEWSKĄ; księży: prałata Henryka BĄBIŃSKIEGO, kanonika Henryka PACUD, Kazimierza PUCZYŃSKIEGO, Stanisława PASZENDĘ  i zmarłych kapłanów naszej parafii oraz zmarłych pracowników firmy SANGAZ; Lucynę, Romana, Tadeusza LECHOWSKICH; Henrykę, Janusza KOTLICKICH; Longina, Mariannę SKOCZYLAS, Henryka POSTAWA; Mariannę, Szczepana, Stanisława, Janinę, Jana ZIELONKA, Józefę, Antoniego KOKOT, Rozalię, Andrzeja RENSZMIT; Barbarę, Ryszarda GONDRO, Leona KURASIŃSKIEGO, Bronisławę, Piotra GONDRO, Edytę, Mariana KOSOWSKICH, Marka MAJEWSKIEGO, Stanisławę OLSZEWSKĄ, Zbigniewa, Annę, Lucjana GONDRO, Stefanię, Stefana RĘDZIOCH; Stanisława, Antoniego, Mariannę, Jana CAŁUSIŃSKICH; Stanisławę, Stanisława, Jana, Zuzannę Ludwika KOKOT; Teodorę, Józefa, Leokadię, Jana MŁYNEK, Mariannę, Andrzeja POLAK, Zofię, Józefa, Marka, Monikę, Kazimierza GONDRO, Mirosławę KOCJAN, zmarłych z rodzin: CYGAN, DOBOSZ, WOLSKI, PIKUŁA, PAWŁOWSKI oraz za dusze zapomniane; Marię, Mieczysława, Marię, Jana KUBICKICH, Stanisławę, Lucjana, Władysławę, Stefana PACUD, Julię, Rocha ŚWIĄTKOWSKCIH, Marka GONDRO, Dionizego BRZESZCZAK, zmarłych z rodzin: PACUD, ŚWIĄTKOWSKICH, CYRULIKÓW, FIĄCKÓW, JUSZCZAKÓW, SZYCHOWSKICH, BOJDÓW, WOŹNIAKÓW, CISKÓW, KOWALIKÓW, RYGALIKÓW, zmarłych sąsiadów, księży z parafii Biała i z Kopca, dusze w czyśćcu cierpiąc; Janinę, Tomasza, Leokadię, Jana MŁYNEK, Stefana REC; Ewę, Jacka, Zdzisława RYGALIK, Jana DUDEK; Zofię, Andrzeja, Andrzeja, Jana, Annę, Michała SOLUS, Szymona, Marię, ks. Jana SARNA, Emilię ŁUCZKIEWICZ, Annę, Andrzeja KACZMARCZYK, Deonizję, Jana, Józefa, Stanisławę, Martę BŁASZCZYK, Juliannę, Klemensa, Tymoteusza CIEŚLAK; Tomasza, Katarzynę, Jana, Leokadię, Tomasza, Janinę MŁYNEK, Adama, Mariannę, Stefana NOWAK; Teodorę, Józefa, Leokadię, Jana, Janinę, Tomasza MŁYNEK, Mariannę, Andrzeja POLAK, Małgorzatę, Zbigniewa GONDRO, Annę STEFANI, Helenę KULIG, Stanisławę, Stefana, Jana SOBAŃSKICH, Danielę BORECKĄ, Annę, Ignacego DEREJCZYK; Alfonsa, Adama, Stanisławę POCH, Stefana, Władysławę PUDEŁKO, Jana, Jacka, Józefę ŚCIEBURA i zmarłych z rodziny; Janinę, Józefa GAWĘDA, Stefana, Wiesławę CHRUŚCIEL, Piotra, Teklę GAWĘDA, Ludwika, Agnieszkę HABER, Jerzego SAMEŁKO, Jana, Józefa GAWĘDA, księży: Stanisława PASZENDĘ, Ireneusza KAWALEC, Zenona JANYSZEK, Annę KAWALEC; Roberta WILUŚ, Tomasza SOBEL, ks. Zdzisława GORCZEWSKIEGO, Michalinę MAZUR, Mariannę MIARKA, Przemysława MATUSZEWSKIEGO, Rafała GRABOWSKIEGO, Paulę SZYMAŃSKĄ, Daniela SOSNOWSKIEGO; Mariannę FREJUS, Janinę, Józefa KOŻUCH, Józefa, Mariannę, Wiktorię NOGA, Stefana, Franciszka, Edmunda, Tadeusza, Mariannę, Barbarę, Halinę, Wandę FREJUS, Edwarda, Krystynę BURZYŃSKICH, Helenę, Tomasza WOSZEK, Irenę, Bogumiła, Helenę, Franciszka, Stanisława, Urszulę CZYŻEWSKICH; Jerzego, Zenonę, Józefa TOMALA, Bolesławę, Zdzisława KARWAT, Aleksandrę, Lucjana WOJTYSEK, Jadwigę KĄTNA, Jadwigę, Zdzisława NOCOŃ, Dominika PEŁKA; Bogusławę, Bogdana SZYMAŃSKICH, Genowefę, Jadwigę, Henryka CECOTA, Ludwikę, Ignacego SZYMAŃSKICH, Kazimierę, Bolesława MARCHEWKA, Władysławę, Edwarda SPYRZEWSKICH, Jadwigę, Kazimierza, Marcina MARCHEWKA, Andrzeja WYBRANIEC, Helenę, Edwarda MESJASZ, Tomasza SZYMAŃSKIEGO; Annę, Sabinę, Stanisława KULESZA, Wacławę, Henryka PISAREK; Stanisława, Józefa, Władysława, Edmunda, Katarzynę, Stanisławę RYŚ, Marię, Jacentego, Józefa, Czesława, Włodzimierza NOCOŃ, Anielę, Franciszka ŚLĘZAK, Danutę, Tadeusza WITWICKICH, Stanisławę, Tadeusza DZIEWIOR; Danutę ZMORA, Stanisławę, Bogusława ZMORA, Zygmunta, Janinę ZWIĄZEK, Stanisława, Józefę, Marię BIELECKICH, Adama CHAMAROWSKIEGO, Stanisławę, Jana CHAMAROWSKICH, Annę, Bronisława CZERWIŃSKICH, Henrykę, Adolfa DĘBSKICH, Marię, Szczepana, Honoratę, Józefa DEDERKO, Vadima GOUNDOROW; Michała MERTA, Mariannę, Pawła MERTA, Adama, Jana, Józefa, Cecylię, MERTA, Jana LEGEŻYŃSKIEGO, Genowefę, Władysława KANICKICH, Weronikę, Stefana PIKUŁA, Stanisława PIKUŁA, Teresę PÓŁKA, ks. Józefa KAWALCA, Helenę, Wiktora KAWALEC; Marię, Ludwinę, Jana, Franciszka RZEPA, Zofię, Helenę, Jana, Tomasza GAŁ; Stefana BIESIADA, Cecylię, Stanisława KUTNIA; Annę, Marcina MYŚLIWIEC, Mariana SOWIŃSKIEGO; Czesławę, Józefa ZAWADA; Juliana MERTA, Józefa, Otylię, Kazimierza, Ireneusza; Zofię, Mariana PARKITNYCH, Zdzisława KASPRZAK; Stanisławę, Józefa, Emilię, Stanisława MUSIK, Jana, Agnieszkę, Janinę, Mariannę, Henryka JAMBOR, Eugeniusza, Adolfę BŁASZCZYK, Józefa, Zofię UJMA, Barbarę, Waldemara, Andrzeja JOŃCZYK; Magdalenę, Teofila, Wiesława, Anastazję, Franciszka ZIELIŃSKICH, Jakuba, Tadeusza, Zofię, Władysława BIDZIŃSKICH, Piotra WIDERA, Jerzego NYCZAK; Jacentego, Marię, Stefana, Domicelę, Włodzimierza, Agnieszkę NOCOŃ, Krzysztofa GĘSIARZ, Józefa, Anielę GĘSIARZ, Jana, Mariannę, Stefana, Krzysztofa NOWAK, Mariannę, Zdzisława SKIBA, Piotra STANIEC; Janinę, Zygmunta, Elżbietę, Józefę, Józefa FOLTYŃSKICH, Marka ZAKRZEWSKIEGO, Annę KOKOT, Dorotę POLISZEWSKĄ, Wacława, Jana, Małgorzatę, Krzysztofa NABIAŁCZYK, Cecylię, Ignacego, Marię, Zofię, Jana, Edmunda PAWŁOWSKICH, dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa, Józefę, Apolonię, Bogumiła KARWALA, Mariana FAJER i zmarłych z rodziny, Jana, Juliannę GLIŃ, Jana, Annę RAKUS, Ignacego, Ludwika, Genowefę, Franciszkę RAKUS, Mariana, Honoratę, Bronisława, Zofię WARZECHA, Magdę LESIK, Ryszarda, Zbigniewa, Zuzannę KOWASZ, Hieronima, Genowefę, Antoniego MIERCZAK, Sylwestra DRZYZGA, Bogdana, Ewę KULESZA, Jana, Mariana, Jadwigę ŚWIĄĆ, Edwarda CHWIST, Annę PIASECKĄ, zmarłych z rodziny PONIEDZIAŁKÓW, Jerzego KULESZA; Annę, Mariannę, Ludwika, Juliana KOTALA, Euzebię, Kazimierza, Jerzego, Weronikę, Walentego CHRZANOWSKICH; Józefa, Magdalenę, Józefa, Jadwigę KOBYŁKIEWICZ, Kazimierza, Agnieszkę, Jana, Stanisława RYŚ, Stanisławę, Ignacego, Eugeniusza KASPRZAK, Henryka, Józefę, Wincentego BACHNIAK, Alfreda BAWOR, Pawła KOTT, dusze w czyśćcu cierpiące; Cecylię, Mariana WIECZOREK, Mariana, Irenę, Piotrusia SOLIŃSKICH, Józefę, Mariannę, Zygmunta JANUS, Irenę MORAWSKĄ; Daniela, Stanisława DOBROWOLSKICH, Mariannę, Stanisława, Agnieszkę i Jakuba TAMA, Annę i Stanisława SKUPIEŃ; Ewę, Adama GERTNER, Mariannę, Leokadię, Zenona, Józefa, Anetę SKUPIEŃ, Julię KERNER, Władysławę, Romana, Mariana, Bolesława RADECKICH, Zbigniewa KAŁUŻA, Władysławę, Karola, Bolesława PUCHAŁA, Władysławę, Eugeniusza, Władysława SZESZUŁA, Jadwigę KOWALIK, Henryka DOBRZAŃSKIEGO, Dawida WIŚNIEWSKIEGO, Marlenę, Kamila TUREK; Alicję, Emilię, Katarzynę, Antoniego, Marka TOMCZYK, Pelagię, Bolesława, Edwarda UJMA; Tomasza, Mariannę, Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK, Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Helenę, Ludwika, Krzysztofa, Annę, Stanisława, Jana KOZŁOWSKICH, Domicelę, Wincentego URBAŃCZYK, Marka TOMCZYK; Lucjana SOBONIAK, Zdzisławę, Jarosława KOBYŁKIEWICZ, Mariannę, Bolesława GRADZIK i zmarłych z rodzin: GRADZIKÓW, KOBYŁKIEWICZÓW, SOBONIAKÓW i księży pracujących w naszej parafii; Bożenę, Halinę, Stanisława, Sylwestra, Stanisławę, Franciszka MIĘKINÓW, Dariusza JEZIAK, Antoninę, Marcelego WIDERÓW, Pelagię, Jana, Tadeusza BIELAŚ; Jadwigę WIDERA, Katarzynę FIĄCEK, Stefanię, Józefa, Jerzego WIDERA, Katarzynę RESPONDEK; Rozalię, Józefa, Edmunda GLIŃ, Ignacego, Józefę TYFLEWSKICH, Ryszarda, Wiktorię, Józefa, Janusza LECHOWSKICH; Franciszka, Jana KOWALCZYK, Mariannę, Ryszarda, Helenę, Eugeniusza, Edmunda KRAUZE, Sławomirę GEGOTEK, Mariannę, Władysława CHLEBOSZ; Mieczysława, Irenę, Antoniego, Mariannę ŚLEDZIONA, Jana, Helenę ZAGRODZKICH, Henryka, Janinę, Bonifacego, Michałka CHOBOT; Krystynę MUSIAŁ, Bolesława, Stanisławę, Janinę, Henryka, Stanisława, Małgorzatę, Marię KOCIŃSKICH, Honoratę, Antoniego, Józefa, Jana MUSIAŁ; Stanisława, Kazimierza, Rozalię GRYGIEL, Jana, Pelagię, Mieczysława GWÓŹDŹ, Mariannę, Lucjana RYCHEL, Józefa, Mariannę CHWAŁ; Bronisławę, Krystynę, Aleksandra, Władysława, Stanisława SKIBIŃSKICH, Helenę BUDZ, Zofię, Cecylię, Tomasza, Jana, Franciszka GAŁ, Franciszkę, Janinę, Józefa, Konrada, Edwarda PUDEŁKO, Zofię, Władysława DANEK, Karolinę, Natalię, Andrzeja, Wacława KASPRZYK, Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Sławomira PEŁKA, Marka CIEŚLIK, Helenę, Stanisława SYGUDA, Konrada ZWIĄZEK oraz wszystkie dusze zmarłych z rodziny; Józefa, Janinę, Piotra, Józefę GRABARCZYK, Bronisława, Rozalię, Piotra, Franciszka LIGUDZIŃSKICH, Krzysztofa, Reginę, Franciszka WIECZOREK; Henryka NIEDZIELSKIEGO, Stanisławę, Józefa, Kazimierza, Jana, Stanisława SZNOBER, Marka, Bronisławę, Józefa MĄCZNIK i wszystkich zmarłych z rodzin: MĄCZNIKÓW i PŁANETÓW, Irenę, Tadeusza, Honoratę, Edmunda PUCHAŁA, Monikę, Kazimierza MICHALSKICH; Lucjana, Stanisławę, Stefana, Władysławę i zmarłych z rodziny PACUD, Feliksa, Martę, Helenę, Walerię MIROWSKICH, Piotra, Antoninę, Jana i zmarłych z rodziny LEŚNIAK, Marka GONDRO, wszystkich zmarłych sąsiadów, zmarłych z rodzin: KUŚCIK, RYBAKIEWICZ, BRZESZCZAK, ŚWIĄTKOWSKICH, FIĄCEK, CYRULIK, PACUD; Jana, Stanisławę, Leszka, Stanisława, Ireneusza GLIŃ, Andrzeja ZYCH, Agnieszkę, Stanisława PLUTA, Janinę, Edmunda, Jerzego CIERPIAŁ, Zofię, Antoniego CISEK oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Mateusza, Mieczysława, Paulinę WRÓBEL, Stefana, Stanisława, Jana, Pawła, Danutę, Józefę, Helenę, Janinę JEZIOROWSKICH, Dariusza LUPCZYK, Adama BANASZCZYK, Grażynę WOŹNIAK, Władysława, Genowefę BŁASZCZYK, Janusza, Kazimierza SOWIŃSKICH, Władysławę PLUTA, Wacława, Danielę TRZEPIORA, Jerzego TOMŻYŃSKIEGO; Mieczysława KRAWCZYK; Edwarda i Aleksandrę JĘDZRZEJEWSKICH oraz zmarłych z rodziny JĘDRZEJEWSKICH, Bronisława i Mariannę URBAŃCZYK, Jerzego, Krzysztofa, Marcina, Stanisława URBAŃCZYK oraz zmarłych z rodzin URBAŃCZYK i OLEJARZ; 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP