RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

p.w  ŚW. STANISŁAWA W BIAŁEJ

 


 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2021-22

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU PEZEZ WSTAWIENNICTWO MARYI - MATKI RÓŻAŃCOWEJ POLECAMY

 

ZMARŁYCH:  Józefa, Józefę, Apolonię, Bogumiła KARWALA; Mariana FAJER i rodziców; Jana, Annę RAKUS; Jana, Juliannę GLIN; Ignacego, Genowefę RAKUS; Ludwika, Franciszkę RAKUS; Mariana, Bronisława, Honoratę, Zofię, Magdalenę WARZECHA; Ryszarda, Zuzannę, Zbigniewa KOWACZ; Edwarda CHWIST; Bogdana, Ewę KULESZA; Jana, Marię, Jadwigę ŚWIĄĆ; Hieronima, Antoniego, Genowefę MIERCZAK; Sylwestra DRZYZGA; Annę PIASECKĄ oraz za Dusze w czyśćcu cierpiące. Ryszarda, Czesława, Janinę DRABCZYK; Jadwigę, Antoniego POCH; Aleksandrę, Leona ŻAK, Jarosława SAPOTĘ; Danutę i Czesława KOKOT, Walerię i Jana KĘSIK oraz zmarłych z tych rodzin; Stanisława NYKIŚ, Annę, Stanisława, Zofię, Czesława ,Pawła NYKIŚ; Honoratę UJMA, Aleksandrę, Edwarda JĘDRZEJEWSKICH; Władysławę,  Władysława KĘDZIORA; Marię STANIK; Janinę, Stanisława KĘSOŃ;  Mariannę, Józefa CHŁOND; Walerię UJMA; zmarłych księży i osoby duchowne pracujące w naszej parafii; Marka i Alicję Tomczyk, Emilię i Antoniego Tomczyk; Jana Dudek, Alfredę, Stanisława, Pelagię, Bolesława, Edwarda UJMA; Janinę, Jana MECNER, Stanisławę, Stanisława KOKOT; Krystynę Musiał i wszystkich zmarłych z rodziny Musiałów -Bolesława, Stanisławę, Janinę, Henryka, Marię, Stanisława, Małgorzatę Kocińskich, Wiesława Jałowieckiego; Pelagię, Jana RESPONDEK, Mariannę, Józefa RESPONDEK; Halinę MUZNEROWSKĄ; Leszka, Lucjana, Helenę, Adama OPERACZ, Leonarda, Mariannę, Edwarda, Stanisławę, SERWATKA, Szczepana, Stanisławę PAWŁOWSKICH, Edwarda, Genowefę WIECZOREK, Iwonę BARTOSIK, Elżbietę KUCHARSKĄ, Aleksandrę PACHO, Piotra BADORA; Mariannę, Józefa, Zbigniewa KULIG, Jana WRÓŻ, Józefa BIŚ, Katarzynę TOMCZYK; Andrzeja ZYCH, Jana, Stanisławę, Leszka Stanisława, Ireneusza GLIŃ, Zofię, Antoniego CISEK, Stanisława, Agnieszkę PLUTA, Jerzego, Edmunda, Janinę CIERPIAŁ oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Adama, Jana, Mariannę CHAMAROWSKICH, Danutę, Bogusława, Stanisławę ZMORA, Zygmunta, Janinę ZWIĄZEK, Annę, Bronisława CZERWIŃSKICH, Henrykę, Adolfa DĘBSKICH, Honoratę, Józefa, Marię, Szczepana DEDERKO, Vadima GUNDOROV, Annę SKWARCZYŃSKĄ, Lucynę NURKIEWICZ, Stanisława, Józefę BIELECKICH; Henryka, Agnieszkę, Józefa, Jerzego KTACZ, Franciszka, Antonię, Stanisława, Leszka TARGOSZ, Annę, Władysława, ROLKA, Wincentego, Agnieszkę PAPAJ, ks. Stanisława MADEJA, ks. Stanisława PASZENDĘ, ks. Tadeusza Winnickiego; Jana, Anielę, Stanisława, Mikołaja, Mariannę MROWIEC, Izabelę, Tadeusza WALASZCZYK, Henryka, Cezarego RYTER oraz zmarłych z rodziny; Grażynę, Barbarę, Stanisława BARTELAK, Jana, Cecylię, Józefa JASNOS, Cecylię, Anastazję, Adama, Władysława, Longina KOKOT, Władysławę, Jana BARBARZYC oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Janinę, Józefa, Antoniego, Jana, Franciszkę SZAFLIKÓW, Jana Stanisława, Franciszka, Stanisławę KAŁUŻÓW, Łucję, Stanisława, Feliksa, Juliannę Henryka ZWIĄZEK, Franciszkę, Jana POLAK, Kazimierza KLUSKĘ, Helenę MUSIK, Halinę RUTKOWSKĄ; Mariannę FREJUS, Janinę, Józefa GAWĘDA, Janinę, Józefa KOŻUCH, Józefa, Mariannę, Wiktorię NOSA, Stefana, Franciszka, Edmunda, Tadeusza, Mariannę, Barbarę, Halinę, Wandę FREJUS, Edwarda, Krystynę BURZYŃSKICH, Helenę, Tomasza WOSZEK, Irenę, Bogumiła, Helenę, Franciszka, Stanisława, Urszulę CZYŻEWSKICH; Tomasz SOBEL, Roberta WILUŚ, Księzy: Zdzisława GORCZESKIEGO, Zenona JANYSZEK, Stanisława PASZENDE, Ireneusza KAWALCA, Annę KAWALEC, Mariannę MIARKA, Michalinę, MAZUR, Jozefa GAWEDA; Jerzego SAMEŁKO, Stefana, Wiesławę CHRUŚCIEL, Piotra, Teklę GAWĘDA, Ludwika, Agnieszkę HABER, Przemysława MATUSZEWSKIEGO, Rafała RABOWSKIEGO, Paulę SZYMAŃSKĄ; Bronisławę, Antoniego, Józefę, Teofila, Szczepana, Mariana, Franciszka JASNON, Bronisławę, Stanisława, Władysława OTOLA, Stanisławę, Antoniego, Ignacego MUSIK, Kazimierza ORGANA; zmarłych z rodziny PACUDÓW: Ks. Kanonika Henryka, Mariannę i Mieczysława, Sławomira, Tomasza, Piotra, Mariana, Mieczysławę i Kazimierza, Stefana i Władysławę, Lucjana i Stanisławę, zmarłych z rodziny BĄBIŃSKICH: Ks. prałata Henryka, Stanisławę i Marcelego, Rozalię i Stanisława, Marcela, Stanisława, Mariusza, Teresę i Jana TOMCZYK, zmarłych z rodziny BALICKICH: Wandę i Bronisława, Andrzeja i Jadwigę, Stanisława, Helenę i Stefana, Jadwigę i Walentego, Teresę z rodziny GRAJWODZKICH, Zofię i Tadeusza EKERT, Janinę OKOMIENIEWSKĄ, Ewę i Andrzeja PAWLIKOWSKICH oraz zmarłych kapłanów posługujących w naszej parafii: księży: Lucjaną LICHOTĘ, Kazimierza PUCZYŃSKIGO, Kazimierza KULCZYCKIEGO, Tomasza GLIWĘ, Tadeusza WINNICKIEGO, Stanisława PASZENDĘ, zmarłych pracowników z Firmy „SANGAZ”; Stanisławę, Stanisława, Zuzannę, Jana, ludwika KOKOT, Teodorę, Józefa, Leokadię, Jana MŁYNEK, Zofię, Józefa, Monikę, Marka, Kazimierza GONDRO, Mariannę, Andrzeja POLAK, Mirosławę KOCJAN, Helenę, Władysława PAWŁOWSKICH, Mirosława SOBIERAJ, Kazimierza WACHELKA, Halinę, Janusza WAWRYŚ, zmarłych z rodzin: DOBOSZ, KOCJAN, CYGAN, PIKUŁA, WOLSKI. Zygmunta SIKORZ, Sławomira PIRUG, dusze zapomniane; Irenę i Henryka KOBYŁKIWICZ; Jadwigę WIDERA, Katarzynę FIĄCEK; Marię, Stanisława KOŁODZIEJCZYK, Mariannę, ludwika, Juliana KOTALA, Euzebię, Kazimierza CHRZNOWSKICH, Genowefę, Jana SZYCHOWSKICH; Ewę GERTNER, Mariannę, Leokadię, Zenona, Józefa SKUPIEŃ, Władysławę, Eugeniuszę, Władysławę SZESZUŁA, Julię KERNER, Anetę SKUPIEŃ, Jadwigę KOWALIK, Dawida WIŚNIEWSKIEGO, Henryka DOBRZAŃSKIEGO, Marlenę, Kamila TUREK, Władysławę, Romana, Mariana, Bolesława RADECKICH, Władysławę, Karola, Bolesława PUCHELA, Zbigniewa KAŁUŻA, Władysława PATYK; Pelagię, Jana, Mieczysława GWÓŹDŹ, Stanisława, Rozalię, Kazimierza GRYGIEL, Lucjana, Marię RYCHEL; Eleonorę, Lucjana JURA, Ewę, Melchiora POSTAWA, Eugeniusza, Teresę JURA, Tadeusza, Eugeniusza, Kazimierza POSTAWA, Irenę PIEKIELSKĄ, Mariana, dusze w czyśćcu cierpiące; Edwarda BEDNARKIEWICZ i zmarłych z rodziny, Mariannę i Franciszka TOMCZYK i zmarłych z rodziny, Mariannę, Ludwika MIREK i zmarłych z rodziny, Stanisława PESZKO, Walentynę i Stefana PAWŁOWSKICH; Stanisławę, Stanisława, Helenę, Tomasza, Zuzannę, Jana KOKOT, Janinę, Jana, Juliannę, Wojciecha MECNER, Zofię, Józefa GONDRO; Leokadię, Jana, Janinę, Tomasza MŁYNKÓW, Stefana REC; Franiczka, Cecylię, Leona, Feliksę, Mariana z rodzin NICIÓW, Stanisława, Antoniego, Natalię SAMBOR, Stanisława i Jana CHOBOT; Stefanię, Jerzego, Zbigniewa BIECEK, Leokadię, Bolesława GOSZCZ, Rozalię, Jana FILIPOWICZ; Stanisławę, Józefę, Jana, Sabinę KOWALIK, Eleonorę, Maksymiliana KUBIS, Franciszka, Magdalenę, Stanisława, Roberta BUŁACZ, Janinę, Stanisława, Janinę, Helenę MARSZAŁEK, Anielę, Zygmunta ZABRANIAK; Wiesława, Jana, Irenę Janinę Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Stanisława PIETRZYK, Helenę, Katarzynę PIETRZYK; Mariannę, Henryka, Pawła, Jana, Zuzannę, Ludwika, Mariannę, Adolfa KOKOT, Jana, Rozalię FILIPOWICZ, Wandę, Wacława. Krzysztofa, Leonarda, Zofię, Jerzego BACHNIAK, Kazimierę, Antoniego, Józefę, Ignacego JABŁOŃSKICH, Stefanię Jerzego, Zbigniewa BIECEK, Henryka NABIAŁCZYK; Teodorę, Józefa, Janinę, Tomasza, Jana, Leokadię MŁYNEK, Mariannę i Andrzeja POLAK, Annę, Stefanię, Helenę KULIG, Małgorzatę i Zbigniewa GONDRO, Elżbietę PĘTAK, Olę KOKOT, Stanisławę, Stefana, Jana SOBAŃSKICH, Daniela ŁAKOMSKIEGO, Annę, Ignacego DEREJCZYK, Janinę, Kazimierza ZŁOTY; Stefana, Krzysztofa NOWAK; Katarzynę, Stanisława, Franciszka, Andrzeja MOTYL, Stefanie, Wacława, Stanisława, Stefana, Bartosza TERLICKICH, Władysławę, Piotra, Henrykę, Zygmunta, Wandę PSIUK, Edwarda, Władysława, Alicję, Marka UJMA, Adam, Mariana CHAMAROWSKICH; zmarłych z rodzin; LIBERDÓW, SZCZEPANIKÓW, Kazimierza KIEPURĘ, zmarłych kapłanów pracujących w tej parafii; Cecylię, Ignacego, Maryjannę, Zofię, Tadeusza PAWŁOWSKICH, Janinę, Zygmunta FOLTYŃSKICH, Wacławę, Jana, Krzysztofa, Małgorzatę NABIAŁCZYK, Stanisławę, Józefę, Józefa, Jana, Antoniego KICIŃSKICH, całą rodzinę KICIŃSKICH; Bartosza BEJM, Stefanię, Wacława, Stefana, Stanisława, zmarłych z rodzin: TERLICKICH i MOTYL, Bogumiłę, Czesława, Stanisława, zmarłych z rodzin: WIORA i JASIŃSKICH, Zygmunta PSIUK, Zenona BŁASZCZYK, Janusza WRÓBLEWSKIEGO, zmarłych z rodzin: RESPONDEK, LEWICKICH, CIEŚLICICH, TOMALA, GRABARA i KUBAT; Katarzynę, Stanisława, Franciszka, Andrzeja MOTYL, Stefanię, Wacława, Stanisława, Stefana, Bartosza TERLICKICH, Władysławę, Piotra, Zygmunta, Henrykę, Wandę PSIUK, Edwarda, Władysława, Alicję, Marka UJMA, Adama, Mariana CHAMAROWSKICH, Alfonsa, Adama, Stanisławę POCH, Stefana, Franciszka, Ewę Władysławę PUDEŁKO, Jana, Jarka, Józefę ŚCIEBURA oraz zmarłych z rodziny; Mirosława, Kazimierę, Romana, Wincentego SZCZYPIOROWSKICH, Mariannę, Lucjana, Ludwika, Rozalię MAŁASIEWICZ, Rocha, Joannę, Jana, Katarzynę DŁUGOSZ, Zofię KTACZ, Elżbietę CZAKIERT, Daniela MAŁASIEWICZ, Urszulę, Eufemię MAŁASIEWICZ, Hieronima ADLER, Janinę SPUTREK, Bronisława HADRYŚ; Józefa, Mariannę KUNCMAN; Mariannę, Józefa, Kazimierę, Stanisława, Edwarda, Danutę SZYMAŃSKICH; Mariana BERLIŃSKIEGO; Włodzimierza, Irenę BOROWIAK; Jana ZIEMNIAK; Tadeusza CELEBAN; Zbigniewa JENDRYKA; Helenę, Wiesława BROŻYŃSKICH; zmarłych z rodzin KUNCMANÓW, SZYMAŃSKICH, MIELNICZAK; Mariannę, Aleksandrę i Jana JAWOSZEK; Michalinę, Jana, Władysława, Juliana, Piotra, Wiesława, Zenona, Kazimierza i Jana KNAZIAK; Małgorzatę ORŁOWSKĄ; Reginę i Wacława KĘPA; Stanisławę i Stanisława MIODUCHOWSKICH; Rocha, Julię, Lucjana, Jolantę, Jerzego, Jana, zmarłych z rodziny ŚWIĄTKOWSKICH, Jerzego SWODCZYK; Stanisławę, Jozefa, Józefa KICIŃSKICH, Cecylię, Ignacego, Mariannę, Zofię, Tadeusza PAWŁOWSKICH, za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące; Apolonię, Stanisława, Józefa, Tadeusza KOKOT, Mariannę STRUZIK, Mariannę, Jana BUGARA; Leszka, Aleksego, Henryka, Henrykę, Halinę POLAK, Stefana, Andrzeja, Annę REC, Ewę, Leokadię, Józefa, Władysława, Lucjana PIKUŁA; Jana, Jolantę, Henryka KARLIŃSKICH, Reginę Antoniego POLAŃSKICH, Wiesławę PLASKACZ, Józefa SKIBIŃSKIEGO; Longina i Mariannę SKOCZYLAS, Mariannę, Teodora SZNOBER, Zofię, Zygmunta MAJ, Małgorzatę, Franciszka MAJ, Helenę, Zofię, Małgorzatę, Stanisława, Stefana KOWALIK, Barbarę ROGOWSKĄ; Barbarę, Ryszarda GONDRO, Stefanię, Stefana RĘDZIOCH, Bronisławę, Piotra, Zbigniewa, Lucjana, Annę, Małgorzatę, GONDRO, Leona KURASIŃSKIGO, Edytę KOSOWSKĄ, Stanisławę OLSZEWSKĄ; Marka ZAKRZEWSKIEGO, Janinę i Zygmunta FOLTYŃSKICH, Janinę i Stanisława KSOŃ oraz zmarłych z rodziny; Mariannę, Szczepana, Stanisława, Stanisławę LESNIAK, Jana ZIELONKA, Józefę, Antoniego KNOT, Bronisławę, Aleksandra STRĄK, Rozalię, Andrzeja RENSZMIT, Józefę, Stanisława BARYŃ, Giovanni ARCHIMEDE; Czesława GABYEL, Danutę KACZYŃSKĄ, Stanisława KULIG; Ks. Jana SAMBOR, Bogdana, Bogusławę, Tomasza, Ignacego, Ludwikę SZYMAŃSKICH; Bolesława, Kazimierę, Kazimierza, Jadwigę, Marcina, Czesława, Zenonę MARCHEWKA, Edwarda, Władysławę SPRZYRZEWSKICH, Henryka, Genowefę, Jadwigę CECOTA, Edwarda, Helenę MESJASZ, Andrzeja WYBRANIEC, Jakuba STARONIEK, Edmunda KALMAS, Alinę NAJZAREK; Zygmunta, Janinę, Józefę, Józefa FOLTYŃSKICH, Marka ZAKRZEWSKIEGO, Annę KOKOT, Wacława, Jana, Małgorzatę, Krzysztofa NABIAŁCZYK, Cecylię, Ignacego, Tadeusza PAWŁOWSKICH, Józefa, Cecylię MERTA, Pawła, Mariannę MERTA, Grażynę MACHOWSKĄ, Stanisława, Franciszkę ZYCH, Księży: Jana MERTA, Józefa KAWALEC, Stanisława PASZENDE, Tadeusza WINNICKIEGO; Janinę, Józefa, Piotra, Józefę GRABARCZYK, Jerzego, Czesławę, Józefa, Irenę, Krzysztofa ZAWADA, Rozalię, Bronisława LIGUDZIŃSKICH, Krzysztofa WIECZOREK; Ewę, Jacka, Zdzisława RYGALIK, Jana DUDEK; Mariannę, Antoniego GRACZYK, Cecylie, Stefana KAJDANA, Janinę, Władysława KAJDANA, Zygmunta GRABARCZYK, Michalinę MAZUR, Cecylie, Eugeniusza MIKA, Wiesława MIKA, Władysława MAJEWSKIEGO,, Reginę KAJDANA; Lucynę, Romana, Tadeusza LECHOWSKICH, Janusza KOTLICKIEGO, Ryszarda WIDERA; Martę, Jana BŁASZCZYK, Annę, Jana GRACZYK, Annę, Tadeusza, ludwika KOKOT, Jana KAWLEC; Janusza ŻYCIŃSKIEGO, Janinę BAUĆ-MARSZAŁEK, Jana BAUCIA; Mariana, Cecylię WIECZOREK, Mariana, Irenę SOLIŃSKICH, Marie, Józefa, Zygmunta JANUS, Piotrusia, Grzegorza SOLIŃSKICH, Józefę, Józefa, Tomasz SOLIŃSKICH, Wiesławę, Edmunda DROZD, Janinę, Albina JAMKOWSKICH; Daniela, Stanisława DOBROWOLSKIEGO, Mariannę, Stanisława TAMA, Jakuba, Agnieszkę TAMA, Annę, Stanisława SKUPIEŃ; Lucjana SOBONIAK, Marzenę, Bolesława, Mariannę GRADZIK, Walentego, Walerię SOBONIAK; Michała, Mariana, Pawła MERTA, Józefa, Cecylię MERTA, Jana LEGEŻYŃSKIEGO, Władysława, Genowefę KANICKICH, Stefana, Weronikę, Stanisława PIKUŁA, Teresę PÓŁKA; Annę Sabinę, Stanisławę KULESZÓW, Wacławę, Henryka PISAREK; Wiesława, Mariannę POCH, Janusza, Marię POCH, Petronelę, Zygmunta BANASZKIEWICZ, Józefa POCH, Piotra, Wiktorię POLAK, Halinę WACHOWICZ; Cecylię, Zofię, Franciszka, Tomasza GAŁ, Henrykę, Katarzynę, Stanisława, Bolesława, Zygmunta, Konrada KOBYŁKIEWICZ, Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK, Bronisławę, Aleksandra, Zofię, Józefa SKIBIŃSKICH, Marka TOMCZYK, Zofię, Władysława DANEK, Jolantę, Henryka, Jana KARLIŃSKICH, Janinę, Konrada PUDEŁKO, Helenę, Stanisława SYGUDA; Bożenę, Halinę, Stanisława, Sylwestra, Stanisławę, Franciszka MIĘKINÓW, Dariusza JEZIAKA, Stanisława, Janinę FOLTYŃSKCIH, Marcelego, Antoninę WIDERA; Longina, Adama, Cecylię KOKOT, Jan, Mariannę, Helenę ŚWIĄCIK, Tadeusza, Zbigniewa, Józefa, Mariannę RĘDZIOCH, Janinę, Bronisława, Stanisława POLAK, Grażynę BARTELAK, zmarłych z rodzin: KOKOT, ŚWIACIK, RĘDZIOCH, POLAK, NOWAK, KONIECZNY, KOCIŃSKICH, KOPRYNA; Barbarę, Andrzeja, Henryka MAKLES, Janinę, Jana MECNER; Mariannę, Kazimierza, Zygmunta GABRYEL, Stanisława JABŁOŃSKIEGO, Józefę, Ignacego KĘDZIORA, Anielę i Mikołaja BANASZKIEWICZ; Stanisławę, Jerzego, Emilię, Izydora KULIG, Helenę, Jana, Stanisławę, Franciszka ZAWADZICH, Emilię, Stanisława BAWOR, Stanisława, Stanisławę MAŁEK, Zofię, Wiesława JABŁOŃSKICH; Jerzego, Leona, Kazimierę SWODCZYK, zmarłych z rodzin: ŚWIĄTKOWSKICH i PACUD; Jerzego, Zenonę, Józefa TOMALA, Bolesławę, Zdzisława KARWAT, Aleksandrę, Lucjana WOJTYSEK, Jadwigę, Zdzisława NOCOŃ, Jadwigę KĄTNA, Dominika PEŁKA; Zofię, Jana, Tomasza, Helenę GAŁ, Marię, Ludwinę, Franciszka, Jana RZEPA; Zofię, Władysława, Michała, Hieronima, Tadeusza, Mariannę, Franciszka ADLER, Helenę, Kazimierza, Edwarda, Bronisława FLIS; Józefa, Stanisławę, Emilię, Stanisława MUSIK, Jana, Agnieszkę, Janinę, Mariannę, Henryka JAMBOR, Eugeniusza, Adolfę BŁASZCZYK; Zbigniewa, Tadeusza, Mariannę, Józefa RĘDZIOCH, Janinę, Bronisława, Stanisława POLAK, Zofię DOBOSIK, Janinę, Jana, Eleonorę, Stefana PLASKACZ, Zofię Walerię, Tomasza BERNAŚ; Eleonorę, Piotra, Henryka, Anielę, Stanisława, Władysława, Józefa NOWAK, Mariannę, Kazimierza ŚCIEBURA, Cecylię, Franciszka, Kazimierza, Marię OLSZEWSKICH, Katarzynę, Bronisławę MACHOWSKICH, Henryka BUGARĘ, Eryka OSIŃSKIEGO, Mariusza GIERTA, Janinę SUPRON, ks. Stanisława GAŁGANA; Ludwika, Henrykę PODEMSKICH, Stanisława, Genowefę, Bartłomieja LECHOWSKICH, Adama, Franciszka, Kazimierę ZARĘBSKICH, Władysława, Walentego, Mariannę KOWALIK, Jana, Zofię ZATOŃ, Jadwigę KULESZA; Magdalenę, Teofila, Wiesława, Anastazję, Franciszka ZIELIŃSKICH, Jakuba, Tadeusza, Zofię, Władysława BIDZIŃSKICH, Piotra WIDERA, Ks. Ryszarda URBAŃSKIEGO, Felicję JAŁOWIECKĄ, Halinę SZYMKOWIAK; Irenę, Mieczysława, Antoniego ŚLEDZIONA, Mariannę JEZIOROWSKĄ, Jana, Helenę ZAGRODZKICH, Henryka, Janinę, Bonifacego CHOBOT; Annę, Marcina MYŚLIWIEC, Mariana SOWIŃSKIEGO, Mariannę, Henryka ZYSKOWSKICH; Mieczysława, Jarosława MYŚLIWIEC; Ireneusza, Mieczysława, ks. Tadeusza KWASEK, Mieczysława, Roberta KOKOT, Leona KWASEK, Helenę WASER, Franciszkę, Zygmunta KOKOT; Mariannę, Józefa, Zbigniewa, KULIG, Jana WRÓŻ, Józefa BIŚ, Katarzynę TOMCZYK; Juliana, Otylię, Józefa, Ireneusza; Józefa, Magdalenę, Józefa, Jadwigę KOBYŁKIEWICZ, Kazimierza, Agnieszkę, Stanisława, Jana RYŚ, Stanisławę, Ignacego, Eugeniusza KASPRZAK, Henryka, Józefę, Wincentego BACHNIAK, Jana, Czesławę ROSA, Alfreda BAWOR, Joannę, Zdzisława BANASZKIEWICZ oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Irenę, Józefa, Apolonię, Piotra HĘCIA, Wandę, Adama, Marię, Bolesława KŁOSIŃSKICH, Emilię, Teodora, Urszulę, Zygmunta ORGANA, Annę, Zygmunta, JÓŹWIAK, ks. Stanisława PASZNDE, dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisława Józefa, Katarzynę, Władysława, Stanisławę, Edmunda RYŚ, Marię, Jacentego, Józefa, Czesława, Włodzimierza NOCOŃ, Aniele, Franciszka ŚLĘZAK, Danutą, Tadeusza WITWICKICH, Stanisławę, Tadeusza DZIEWIOR; Ryszarda, Stanisławę, Marka, Władysława, Mariannę, Mariannę, Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Grzegorza, Halinę, Wacława, Irenę, Krystynę, Jadwigę; Nikodemka KULIŃSKIEGO, Jolantę i Henryka KARLIŃSKICH, Salomeę i Stefana KOWALCZYK, Ewę i Adam KULIŃSKICH, Łukasza MERC, Jana KARLIŃSKIEGO, ks. Stanisława PASZENDE; Józefa, Stanisława ZALEJSKICH, Helenę, Alinę, Bronisława GĘSIARZ, Józefę, Bronisława KĘSY, Krystynę, Bolesława MAJCHRZAK oraz zmarłych z rodziny; Nikodemka KULIŃSKIEGO, Łukasza MERC, Jolantę, Henryka, Jana KARLIŃSKICH, Salomeę, Stefana KOWALCZYK oraz zmarłych z rodziny; Lucjana, Jolantę, Jerzego, Jana, Rocha, Julię ŚWIĄTKOWSKICH, Jerzego SWODCZYK, Piotra, Adama ADLER, Stefana, Władysławę PACUD oraz zmarłych z rodziny; Agatę, Ludwika, Zbigniewa PILISZKO; Zofię DOBOSIK, Stanisława, Bronisława, Janinę POLAK, Kazimierę KOPRYNA, Marcina, Zofię ŻURAWSKICH, Artura WITCZAK, Adama KOŚCIELNIAK, Dorotę JANIK, Janię, Stanisława SOLECKICH, Antoninę, Stanisława KROMOŁOWSKICH, Stanisława, Jana, DOBOSIK, Władysławę, Bolesława MIERCZAK; Zenona, Jana, Apolonię NABIAŁCZYK, Zofię, Władysława CHŁĄD, Edwarda PABIŚ, Stanisławę MROWIEC, Józefę, Wincentego OLSZEWSKICH, zmarłych z rodzin: NABIAŁCZYK, OLSZEWSKICH, CHŁĄD i PABIŚ; Marię, Mieczysława, Marię, Jana KUBICKICH, Stanisławę, Lucjana, Władysławę, Stefana PACUD, Julię, Rocha ŚWIĄTKOWSKICH, Marka GONDRO, zmarłych z rodzin: PACUDÓW, ŚWIĄTKOWSKICH, CYRULIKÓW, FIĄCKÓW, JUSZCZAKÓW, SZYCHOWSKICH, BOJDÓW, WOŹNIAKÓW, CISKÓW, RYBAKIEWICZÓW, zmarłych sąsiadów, księży z Parafii Biała i Nowicjatu w Kopcu oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisława, Antoniego, Mariannę, Jana CAŁUSIŃSKICH; Henryka NIEDZIELSKIEGO i zmarłych z rodziny, Stanisławę, Józefa, Kazimierza, Jana, Stanisławę SZNOBER, Marka, Bronisławę, Józefa MĄCZNIK, Irenę, Tadeusza, Honoratę, Edmunda PUCHAŁA i zmarłych z rodziny, Monikę, Kazimierza PUCHALSKICH, Agnieszkę, Andrzeja GRABARA i zmarłych z rodziny; Rozalię, Józefa, Edmunda GLIŃ, Ignacego, Józefę, TYFLEWSKICH, Ryszarda, Wiktorię, Józefa, Mieczysława LECHOWSKICH; Kazimierę, Józefa, Tadeusza, Wandę, Weronikę, Władysława ZYSKOWSKICH, Piotra, Rozalię, Mariannę, Piotra JASNOSÓW, Józefę, Konstantego MAKLESÓW, Zofie, Zygmunta GRACZYKÓW, Eugeniusza WAŻECHĘ, Alfredę WIECZOREK oraz zmarłych z rodzin: MARKIEWICZÓW i SAŁAĆIŃSKICH; Grzegorza, Szymona, Eugeniusza TOMCZYK, Bronisławę, Romualda, Edytę ŁYKO, Stanisława, Mariannę KRZYSTACH-KOWALIK, Zofię, Bronisława WARZECHA, Magdalenę LEŚNIAK, Zbigniewa RUDOLF, Stanisława WARZYŃCZAK; Mariusza TOMCZYKA, Mariannę, Mieczysława, Piotra, Sławomira, Tomasza PACUD, ks. Henryka PACUD, ks. Henryka BABIŃSKIEGO, Jana, Teresę TOMCZYK, Stanisława, Rozalię, Marcelego BĄBIŃSKICH, Ewę, Waldemara, Dominika PEŁKĘ, Zofię DWORZYŃSKĄ, Krzysztofa WALCZAKA, Andrzeja MURAS, zmarłych księży posługujących w naszej Parafii; Zbigniewa, Tadeusza, Mariannę, Józefa, Weronikę, Antoniego RĘDZIOCH, Antoninę, Stanisława NOWAK, Janinę, Bronisława, Bronisławę, Tomasza POLAK, Cecylię, Józefa KOPRYNA, Sabinę, Jana, Franciszkę, Józefa KOZAK, Mariannę, Piotra BEKSA, Martę, Antoniego, Petronelę, Jana BEDNAREK, Mariannę, Józefa CIERPIAŁ; Stanisławę, Józefa KICICŃSKICH, Kazimierza KIEPURA; Anielę, Jana NOWAK, Stefana, Mariannę, Adama NOWAK, Mariolę KWIECIEŃ, Tadeusza WĄS, Czesława DĘBSKIEGO i zmarłych z rodziny, Stefana KOŻUCH, Helenę, Władysława, OLEJARZ, Piotra, Antoninę WĄS, Antoniego, Ksawerę HAMELA, Mariannę, Irenę, Stanisławę STASIŃSKICH, Eugeniusza, Jerzego STASIŃSKICH; Stanisława, Helenę BAUĆ; Adama, Piotra, Adama, Florentynę ADLER, Zofie, Janinę, Jadwigę, Elżbietę, Mariolę, Józefa, Jana, Tadeusza, Stanisława, Andrzeja, Jacka SERWIAK, Helenę, Władysława JACHIMCZAK, Janinę, Halinę, Stefana MUCHA, Adama, Krzysztofa IWAŃSKICH, Bożenę SOŁOWCZUK; Arkadiusza, Mariannę, Cecylię, Franciszka, Stefana, Tomasza, Bronisławę POLAK, Kazimierza, Genowefę, Jana, Rozalię, Czesława, Danutę, Ludwika, Jana, Zuzannę KOKOT, Stanisława, Bronisławę, Henryka, Mieczysława, Jerzego, Czesława BAUĆ, Jana, Wiktorię, Helenę, Jerzego BIECEK, Walerię, Antoniego, Bolesława JANKOWSKICH, Józefa, Piotra, Katarzynę DRÓŻDŻ, Lucjana, Stanisławę, Stefana, Władysławę PACUD, zmarłych z rodziny PACUD, Feliksa, Martę, Helenę, Walerię MIROWSKICH, Antoninę, Piotra, Jana, Zenona, Mariana LEŚNIAK, zmarłych z rodzin: PACUDÓW, LEŚNIAKÓW, ŚWIĄTKOWSKICH, KUŚCIKÓW, Marka GONDRO; Mateusza, Paulinę, Mieczysława WRÓBEL, Józefę, Stefana, Danutę, Stanisława, Helenę, Jana, Pawła JEZIOROWSKICH, Helenę, Leszka, Tadeusza WIELSKICH, Jerzego TOMŻYŃSKIEGO, Marię, Władysława BŁASZCZYK, Stefanię, Franciszka GAWĘDA, Grażynę WOŹNIAK, Janusza, Kazimierza SOWIŃSKICH, Władysławę PLUTA, Sabinę JEZIOROWSKĄ; Jacentego, Marię, Stefana, Danielę, Włodzimierza, Agnieszkę NOCOŃ, Jana, Marię, Stefana, Krzysztofa NOWAK, Anielę, Józefa, Krzysztofa GĘSIARZ; Tomasza, Mariannę, Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK, Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Helenę, ludwika, Krzysztofa, Annę, Stanisława KOZŁOWSKICH, Domicelę, Wincentego URBAŃCZYK, Marka TOMCZYK; Bronisławę, Krystynę, Aleksandra, Władysława, Stanisława SKIBIŃSKICH, Cecylię, Zofię, Tomasza, Jana, Franciszka GAŁ, Helenę BUDZ, Marka CIEŚLAK, Zofię, Władysława DANEK, Janinę, Franciszkę, Józefa, Konrada, Edwarda PUDEŁKO, Sławomir PEŁKA, Natalię, Karolinę, Andrzeja, Wacława KASPRZYK, Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ, Helenę, Stanisława SYGUDA oraz zmarłych z rodziny; Andrzeja ZYCH, Jana, Stanisławę, Leszka, Stanisława, Ireneusza GLIŃ, Zofię, Antoniego CISEK, Stanisława, Agnieszkę PLUTA, Jerzego, Edmunda, Janinę CIERPIAŁ oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Anastazję, Antoniego SZMIDT, Jana KŁUŻA, Emilię, Stanisława, Lucynę, Włodzimierza CHOCHOROWSKICH, Bogusławę WILK; Józefa, Zofię SZAFILK oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.