RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

p.w  ŚW. STANISŁAWA W BIAŁEJ

 


 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2020-21

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU PEZEZ WSTAWIENNICTWO MARYI - MATKI RÓŻAŃCOWEJ POLECAMY

 

ZMARŁYCH:  Stanisława NYKIŚ, Annę, Stanisława, Zofię, Czesława NYKIŚ; Honoratę UJMA, Marię STANIK; Janinę, Stanisława KĘSOŃ; Aleksandrę, Edwarda JĘDRZEJEWSKICH; Władysławę, Władysława KĘDZIORA; Mariannę, Józefa CHŁOND; Walerię UJMA; Mariannę, Henryka, Pawła KOKOT; Jana, Zuzannę, Ludwika, Czesława, Danutę, Adolfa, Mariannę KOKOT; Jana, Zuzannę FILIPOWICZ; Stefanię, Jerzego, Zbigniewa BIECEK; Kazimierę, Antoniego, Józefę, Ignacego JABŁOŃSKICH; Wandę, Wacława, Zofię, Leonarda, Jerzego BACHNIAK; Ewę CIERNIESKĄ; Wiesława, Małgorzatę, Dominika PECHTA; Kazimierza TRZEPIZUR; Henryka NBIAŁCZYK; Halinę, Henryka PUCHAŁA; Stanisławę, Stanisława, Dariusza WĄS; Tadeusza, Zbigniewa, Mariannę, Józefa, Weronikę, Antoniego, Leona RĘDZIOCH; Antoninę, Katarzynę, Stanisława NOWAK; Cecylię, Kazimierę, Helenę, Józefa KOPRYNA; Bronisławę, Tomasza, Janinę, Bronisława, Stanisława POLAK; Zofię DOBOSIK; Walerię, Antoniego, Bolesława JANKOWSKICH; Stefanię, Jerzego, Zbigniewa, Jana, Helenę, Wiktorię BIECEK; Rozalię, Jana FILIPOWICZ; Mariannę, Henryka, Danutę, Czesława, Marię, Adolfa KOKOT; Leokadię, Bolesława GOSZCZA; Danutę, Waldemara TOMASZEK; Jadwigę SZCZĘSNĄ; Kazimierę, Kordiana CZARNECKICH; Hieronima BUSZ; Dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Aleksandrę i Jana JAWOSZEK; Michalinę, Jana, Władysława, Juliana, Piotra, Wiesława, Zenona, Kazimierza i Jana KNAZIAK; Małgorzatę ORŁOWSKĄ; Reginę i Wacława KĘPA; Stanisławę i Stanisława MIODUCHOWSKICH; Hannę CHRUŚCIEL; Mariana GRYGLICKIEGO; Edwarda SZYMAŃSKIEGO; Mariana, Ireneusza, Patryka, Adama, Stanisława, Jana, Józefa, Mieczysława, Zdzisława, Stefana, Bronisława, Kazimierza, Gustawa, Joannę, Jolantę, Helenę, Pelagię, Janinę, Barbarę, Jadwigę, Mariannę, Genowefę, Janinę, Irenę oraz zmarłych z rodziny SKUPIEŃ;  Alfredę, Władysława, Stanisława, Pelagię, Bolesława, Edwarda, UJMA; Józefa, Mariannę KULIG, Zbigniewa KULIG. Jana WRÓŻ. Józefa BIŚ, Katarzynę TOMCZYK; Ryszarda, Czesława, Janinę DRABCZYK; Jadwigę, Antoniego POCH; Aleksandrę, Leona ŻAK; Franciszka, Magdalenę, Stanisława, Roberta BUŁACZ; Janinę, Stanisława, Helenę, Janinę MARSZAŁEK; Anielę, Zygmunta ZABRANIAK; Zbigniewa, Tadeusza, Mariannę, Józefa, Weronikę, Antoniego RĘDZIOCH; Antoninę, Stanisława NOWAK; Bronisławę, Tomasza, Janinę, Bronisława POLAK; Cecylię, Józefa KOPRYNA; Sabinę, Jana, Franciszkę, Józefa KOZAK; Mariannę, Piotra BEKSA; Martę, Antoniego, Jana, Petronelę BEDNAREK; Mariannę, Józefa CIERPIAŁ; Zenona, Jana Adolfa, Apolonię NABIAŁCZYK; Władysława Zofię CHŁĄD; Wincentego, Józefę OLSZEWSKICH; Stanisławę MROWIEC; Hieronima, Genowefę ŚWIĄCIK; Stanisława, Stanisławę, Juliana, Walerię BINIECKICH; Stanisława, Józefę, Edwarda, Helenę, Jerzego KUBAT; Rozalię MAJCHRZAK; Longina, Mariannę SKOCZYLAS; Stanisławę, Stanisława Kokot; Zofię, Józefa Kuc; Teodora, Mariannę SZNOBER; Zygmunta, Zofię MAJ; Stanisława, Stefana, Helenę, Zofię, Małgorzatę KOWALIK; Barbarę ROGOWSKĄ; Stanisławę, Józefę, Sabinę, Mariannę, Józefę, Jana, Marcina, Jana KOWALIK; Eleonorę, Apolonię, Wawrzyńca, Maksymiliana, KUBIS; Jacka WOLNIAK; Tadeusza KASPRZAK; Kazimierza KIEPURA; Stanisławę, Józefa KICIŃSKICH oraz zmarłych z rodziny; Grażynę, Barbarę, Stanisława BARTELAK; Jana, Cecylię, Józefa JASNOS; Cecylię, Anastazję, Adama, Władysława, Longina KOKOT; Katarzynę, Piotra KOCIŃSKICH; Dusze w czyśćcu cierpiące; Krzysztofa, Romana, Mariana, Józefa, Mariannę, Cecylię KOWALIK; Marcina, Edwarda, Zofię MICHALSKICH; Ryszarda, Zofię, Jadwigę  MAKLES; Mariusza BANASZKIEWICZ; Lucjana, Stanisławę, Stefana, Władysławę PACUD; Feliksa, Martę, Helenę, Walerię MIROWSKICH; Antoninę, Piotra, Jana LEŚNIAK; Marka GONDRO; Zmarłych z rodzin: PACUDÓW, ŚWIĄTKOWSKICH, LEŚNIAKÓW, RYBAKIEWICZÓW, BRZESZCZAKÓW, FIĄCKÓW, CYRULIKÓW i KUŚCIKÓW; Marka, Alicję TOMCZYK; Jana DUDEK; Stanisława, Józefę, Józefa KICIŃSKICH; Cecylię, Ignacego, Mariannę, Zofię, Tadeusza PAWŁOWSKICH; Mirosława, Romana, Wincentego, Kazimierę SZCZYPIOROWSKICH; Lucjana, Ludwika, Mariannę, Rozalię MAŁASIEWICZ; Rocha, Jana, Joannę, Katarzynę DŁUGOSZ; Zofię KTACZ; Zdzisława WOLSKIEGO; Elżbietę CZAKIERT; Hieronima ADLERA; s. Urszulę, Eufemię MAŁASIEWICZ; Daniela MAŁASIEWICZ; Janinę SPUREK; Bronisława HADRYŚ; Zmarłych z rodzin BAUCIÓW, KOKOTÓW, KUBATÓW i PAWLAKÓW; Józefa, Stanisława ZALEJSKICH; Helenę, Bronisława, Alinę GĘSIARZ; Józefę, Bronisława KĘSY; Krystynę, Bolesława MAJCHRZAK; Alicję, Marka TOMCZYK; Pelagię, Bolesława, Edwarda UJMA; Mariannę, Franciszka GĘSIARZ; Zmarłych z rodzin GĘSIARZÓW, UJMÓW i ZALEJSKICH; Stefana, Wiesławę CHRUŚCIEL; Piotra, Teklę GAWĘDA; Ludwika, Agnieszkę HABER; Michalinę MAZUR; Ks. Zdzisława GORCZEWSKIEGO; Ks. Zenona JANYSZEK; Ks. Stanisława PASZENDĘ; Ks. Ireneusza, Annę, KAWALEC; Przemysława MATUSZEWSKIEGO; Rafała GRABOWSKIEGO; Paulę SZYMAŃSKĄ; s. Dorotę-Mariannę SZYMAŃSKĄ; Mariannę FREJUS; Janinę, Józefa GAWĘDA; Janinę, Józefa KOŻUCH; Józefa, Mariannę, Wiktorię, NOGA; Stefana, Franciszka, Edmunda, Tadeusza, Mariannę, Barbarę, Halinę, Wandę, Arkadiusza FREJUS;  Helenę, Tomasza WOSZEK; Edwarda, Krystynę BURZYŃSKICH; Roberta WILUŚ; Irenę, Bogumiła, Helenę, Franciszka, Stanisława, Ursulę CZYŻEWSKICH; Tomasza SOBEL; Mariannę MIARKA; Józefa GAWĘDA; Rocha, Julię, Lucjana, Jolantę, Jerzego ŚWIĄTKOWSKICH; Jerzego SWODCZYK; Cecylię, Franciszka, Zofię, Tomasza GAŁ; Henrykę, Stanisława, Katarzynę, Bolesława, Zygmunta, Konrada KOBYŁKIEWICZ; Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK; Bronisława, Aleksandra SKIBIŃSKICH; Janinę, Konrada PUDEŁKO; Helenę, Stanisława SYGUDA; Zofię, Władysława DANEK; Jolantę, Henryka KARLIŃSKICH; Adama, Franciszka, Kazimierę ZARĘBSKICH; Władysława, Walentego, Mariannę KOWALIK; Jana, Zofię ZATOŃ; Jadwigę KULESZA; Ludwika, Andrzeja, Henrykę, Józefę PODEMSKICH; Antoniego, Cecylię KLESZCZ; Stanisława, Bartłomieja, Genowefę LECHOWSKICH; ks. Stanisława PASZENDĘ; Barbarę, Ryszarda GONDRO; Leona KURASIŃSKIEGO; Stefanię i Stefana RĘDZIOCH; Bronisławę, Piotra, Zbigniewa, Annę, Lucjana GONDRO; Edytę KOSOWSKĄ; Stanisławę OLSZEWSKĄ; Kazimierza, Mariannę, Józefa, Jana Kluska; Łucję, Stanisława, Henryka ZWIĄZEK, zmarłych z rodziny ZWIĄZKÓW i POLAKÓW; Bartosza BEJM; Stefanię, Wacława, Stefana, Stanisława TERLICKICH; Bogumiłę, Czesława, WIORÓW; Janusza WRÓBLEWSKIEGO; Zenona BŁASZCZYK; Janinę KUBAT; Sabinę TOMALA; zmarłych z rodziny TERLICKICH, WIORÓW MOTYLÓW, JASIŃSKICH, LEWICKICH, GRABARÓW, BEJMÓW, KAMIŃSKICH, RESPONDEK; Marię, Mieczysława, Marię, Jana KUBICKICH; Stanisławę, Lucjana, Władysławę, Stefana PACUD; Julię, Rocha ŚWIĄTKOWSKICH; Marka GONDRO; zmarłych księży z parafii i nowicjatu; dusze w czyśćcu cierpią; Adama, Piotra ADLER; Zofię, Janinę, Jadwigę, Jana, Tadeusza, Stanisława, Jacka, Stefana SERWIAK; Helenę, Władysława JACHIMCZAK; Halinę, Janinę, Stefana MUCHA; Krzysztofa, Adama IWAŃSKICH; Bożenę SOŁOWCZUK; Marka ZAKRZEWSKIEGO, Janinę, Zygmunta FOLTYŃSKICH, Janinę, Stanisława KSOŃ; Jerzego, Zenonę, Józefa TOMALA; Bolesławę, Zdzisława KARWAT; Aleksandrę, Lucjana WOJTYSEK; Jadwigę, Zdzisława NOCOŃ; Stanisława POLISZEWSKIEGO; Dominika PEŁKA; Marię, Stanisława, Piotra KOŁODZIEJCZYK; Marię, Ludwika, Juliana KOTALA; Euzebię, Kazimierza, Jerzego CHRZANOWSKICH; Genowefę, Jana SZYCHOWSKICH; Pawła PŁUSA; Józefa, Genowefę URBAŃCZYK; Anielę, Jana, Zdzisława, Stanisława, KOBYŁKIEWICZ; Marka, Władysława WIDERA; Annę, Sabinę, Stanisławę KULESZA; Wacławę, Henryka PISAREK; Martę. Lucjana OGŁAZA; Tomasza, Mariannę, Stanisławę, Józefa, Jana DUDEK; Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ; Helenę, Ludwika, Krzysztofa, Annę, Stanisława KOZŁOWSKICH; Marka TOMCZYK; Andrzeja ZYCH; zmarłych z rodziny GLIN; Jana, Stanisławę, Leszka, Stanisława; zmarłych z rodziny PLUTÓW; Agnieszkę, Stanisława; zmarłych z rodziny CISKÓW; Zofię, Antoniego; Jerzego Cierpiał; Stanisława, Mariannę, Antoniego, Jana CAŁUSIŃSKICH; Bronisławę, Krystynę, Aleksandra, Władysława, Jana, Stanisława SKIBIŃSKICH; Cecylię, Zofię, Tomasza, Jana, Franciszka GAŁ; Helenę BUDZ; Sławomira PEŁKA; Zofię, Władysława DANEK; Janinę, Franciszkę, Józefa, Konrada, Edwarda PUDEŁKO; Natalię, Karolinę, Andrzeja, Wacława KASPRZYK; Henrykę, Stanisława KOBYŁKIEWICZ; Helenę, Stanisława SYGUDA oraz wszystkie dusze zmarłe z Rodziny; Janinę, Józefa, Józefę, Piotra GRABARCZYK; Rozalię, Bronisława LIGUDZIŃSKICH; Krzysztofa WIECZOREK; Jerzego, Józefa Krzysztofa, Irenę, Czesławę ZAWADA; Irenę, Antoniego LIBERDA; Teresę, Władysława MUSIK; Irenę, Edwarda NOCOŃ; Stefana, Andrzeja, Annę REC; Władysława, Lucjana, Ewę, Leokadię PIKUŁA; Aleksego, Henryka, Henrykę POLAK; Teresę PÓŁKA; Jana, Janinę ZEGADŁO; Arkadiusza, Mariannę, Cecylię, Franciszka, Tomasz, Bronisławę, Stefana POLAK; Kazimierza, Genowefę, Jana, Rozalię, Czesława, Danutę, Ludwika, Jana, Zuzannę KOKOT; Stanisława, Bronisławę, Henryka, Mieczysława, Czesława, Mariana, Jerzego BAUĆ; Jana, Wiktorię, Helenę BIECEK; Walerię, Antoniego, Bolesława JANKOWSKICH; Józefa, Piotra, Katarzynę DRÓŻDŻ; Alfonsa, Adama, Stefana, Franciszka, Jana, Jacka, Stanisławę POCH; Władysławę, Ewę PUDEŁKO; Józefę ŚCIEBURA; Zygmunta, Janinę, Józefę, Józefa FOLTYŃSKICH; Marka ZAKRZEWSKIEGO; Annę KOKOT; Janinę, Stanisława KSOŃ; Wacławę, Jana, Małgorzatę, Krzysztofa NABIAŁCZYK; Cecylię, Ignacego, Marię, Zofię, Tadeusza PAWŁOWSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące;  Ewę GERTNER; Mariannę, Leokadię, Zenona, Józefa SKUPIEŃ; Władysławę, Eugeniuszę, Władysława SZESZUŁA; Julię KERNER; Anetę SKUKPIEŃ; Stanisławę, Mariana JARZĄBEK; Jadwigę KOWALIK; Dawida WIŚNIEWSKIEGO; Henryka DOBRZAŃSKIEGO; Marlenę, Kamila TUREK; Władysławę, Romana, Mariana, Bolesława RADECKICH; Władysławę, Karola, Bolesława PUCHAŁA; Zbigniewa KAŁUŻA; Władysława PATYK; Agatę KOMÓR; Juliana PIETRZAK; Łukasza, Mateusza KOWALCZYK oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Magdalenę, Anastazję, Teofila, Wiesława, Franciszka ZIELIŃSKICH; Zofię, Jakuba, Tadeusza, Władysława BIDZIŃSKICH; Felicję JAŁOWIECKĄ; Piotra WIDERA; ks. Krzysztofa URBAŃSKIEGO oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Emilię, Stanisława, Lucynę, Hannę, Włodzimierza CHOCHOROWSKICH; Bogusławę WILK; Jana, Stanisławę, Mariannę KAŁUŻA; Antoniego, Anastazję, Edwarda SZMIDT; Irenę KWIECIEŃ; Janinę, Juliana, Jana, Wojciecha MECNER; Stanisławę, Stanisława, Helenę, Tomasza KOKOT; Zofię, Józefa GONDRO; Annę, Zbigniewa, Piotra, Bronisławę GONDRO; Tomasza, Helenę KOKOT; Zofię JANAS; Irenę, Józefa CHĘCIA; Wandę, Adama KŁOSIŃSICH; Emilię, Teodora ORGANA; Apolonię, Piotra CHĘCIA; Annę, Zygmunta JÓŹWIK; Marię, Bolesława KŁOSIŃSKICH; Witolda TARNOWSKIEGO; ks. Stanisława PASZENDA; Franciszka, Jana, Stanisława, Marię RZEPA; Tomasza, Jana, Zofię Helenę GAŁ; Katarzynę, Stanisława, Franciszka, Wacława, Annę, Andrzeja, Zygmunta MOTYL; Stefanię, Wacława, Stanisławę, Stefana, Bartosza TERLICKICH; Annę, Stanisława TYFLEWSKICH; Władysławę, Piotra, Henrykę PSIUK; Edwarda, Władysława, Alfredę UJMA; Alicję, Marka TOMCZYK; Adama CHAMAROWSKIEGO; Lucjana, Jolantę, Jerzego ŚWIĄTKOWSKICH; Jerzego SWODCZYKA; Piotra, Adam ADLER oraz zmarłych z rodzin ŚWIĄTKOWSKICH i PACUDÓW; Mieczysława, Tomasza, Sławomira, Kazimierza, Stefana, Mariana, Mariannę, Władysławę, Mieczysławę PACUD; Marcela, Stanisława, Rozalię BĄBIŃSKICH; Mariusza, Jana, Teresę TOMCZYK; Bronisława, Stanisława, Andrzeja, Stefana, Wandę, Jadwigę BALICKICH;  Tadeusza, Zofię EBERT; Teresę GRAJWODZKĄ; Janinę OKOMIEWSKĄ; Ewę PAWILIKOWSKĄ; ks. Kanonika Henryka PACUD; ks. Prałata Henryka BĄBIŃSKIEGO; księży: Kazimierza PUCZYŃSKIEGO; Kazimierza KULCZYCKIEGO; Stanisława PASZENDĘ; Tomasza GLIWĘ; Tadeusza WINNICKIEGO; Zdzisława GORCZEWSKIEGO; Magdalenę SUPERNAK; Edwarda, Marię, Jana, Bronisława i zmarłych z rodziny LADÓW; Jana OWCZAREK; Stefanię i Stanisława BIEL; Cecylię, Ignacego, Tadeusza, Zofię, Ewę i zmarłych z rodziny PAWŁOWSKICH; Stanisławę, Józefa, Józefa KICIŃSKICH; Kazimierza KIEPURĘ i zmarłych z rodziny LIBERDÓW; Janinę i Zygmunta FOLTYŃSKICH; Wacławę, Jana, Krzysztofa NABIAŁCZYK;  Józefa, Jana, Antoniego, Janinę, Franciszkę SZAFILK; Stanisława, Henryka, Feliksa, Łucję, Juliannę ZWIĄZEK; Jana, Stanisława, Franciszka KAŁUŻÓW; Kazimierza KLUSKĘ; Franciszkę POLAK; Helenę MUSIK; Halinę RUTKOWSKĄ; Józefa, Rozalię, Edmunda GLIŃ; Ryszarda, Wiktorię, Józefa, Janusza LECHOWSKICH; Ignacego, Józefę, Lucjana, Stanisławę, Leona TYFLEWSKICH; Józefa, Mariannę KUNCMAN; Mariannę, Józefa, Kazimierę, Edwarda, Stanisława SZYMAŃSKICH; Mariana BERLIŃSKIEGO; Włodzimierza, Irenę BOROWIAK; Jana ZIEMNIAK; Tadeusza CELEBAN; Zbigniewa JENDRYKA; Helenę BROŻYŃSKĄ; zmarłych z rodzin KUNCMANÓW, SZYMAŃSKICH, MIELNICZAK; Stanisława, Jana, Annę Anielę KURDYŚ; Mikołaja, Wojciecha, Mariannę MROWIEC; Izabelę, Tadeusza WALASZCZYK; Henryka, Cezarego RYTER; Stanisławę, Katarzynę, Józefa, Stanisława, Władysława, Edmunda RYŚ; Marię, Jacentego, Józefa, Czesława, Włodzimierza NOCOŃ; Anielę, Franciszka ŚLĘZAK; Danutę, Tadeusza WYTWICKICH; Stanisławę, Tadeusza DZIEWIOR; Mariannę, Kazimierza, Zygmunta GABRYEL;  Stanisława JABŁOŃSKIEGO; Józefę, Ignacego KĘDZIORA; Mateusza, Mieczysława, Paulinę, WRÓBEL; Stefana, Jana, Pawła, Stanisława, Sabinę, Józefę; JEZIOROWSKICH; Władysława, Mariannę BŁASZCZYK; Franciszka, Stefanię GAWĘDA; Władysławę PLUTA; Grażynę WOŹNIAK; Franciszka, Franciszkę, Mieczysława PIETRZAK; Jerzego TOMŻYŃSKIEGO; Jerzego, Leona, Kazimierę SWODCZYK; zmarłych z rodzin ŚWIĄTKOWSKICH i PACUD; Domicelę, Stefana, Włodzimierza NOCOŃ; Mariannę, Jana, Stefana, Krzysztofa NOWAK; Krzysztofa, Józefa, Anielę GĘSIARZ; Stanisława NABIAŁEK; Barbarę, Andrzeja, Henryka MAKLES; Janinę, Jana MECNER; Józefa, Cecylię MERTA; Grażynę MACHOWSKĄ; Pawła, Mariannę MERTA; Stanisława, Franciszkę ZYCH; Łucję BÓL; zmarłych z rodzin MERTA i ZYCH; ks. Jana MERTA; ks. Stanisława PASZENDĘ; Jozefa, Genowefę, Stanisława, Stefana, Jana WOJTAL; Pelagię, Henryka KOBYŁKIWEICZ; Jana, Mariannę, Janinę, Karolinę, Tomasza, Danutę, Józefa STRÓŻ; Annę, Tadeusza PAJĄK; Dusze w czyśću cierpiące i dzieci nienarodzone; Mariusza TOMCZYK; Mariannę, Mieczysława, Sławomira, Tomasza PACUD; ks. Henryka PACUD; ks. Henryka BĄBIŃSKIEGO; Teresę, Jana TOMCZYK; Waldemara, Dominika, Ewę PEŁKA; Stanisława, Rozalię, Marcelego BĄBIŃSKICH; Zofię DWORZYŃSKĄ; Krzysztofa WALCZAK; Andrzeja HURAS; księży posługujących w naszej parafii; Jadwigę WIDERA; Katarzynę FIĄCEK; Józefa, Stanisławę, Emilię Stanisława MUSIK; Jana, Agnieszkę, Janinę, Mariannę, Henryka JAMBOR; Eugeniusza, Adolfę BŁASZCYK; Józefa, Łucję, Ignacego LIGĘZA; Zygmunta, Marię, Aleksandrę, Bolesława DROSIK; Kazimierę, Mariana SZULC; Stefana WILK; Teresę, Wiktora KOWALCZYK; Annę, Stanisława PAWŁOWSKICH; Reginę, Stefana KASPRZYK; Józefa, Kazimierę, Ryszarda, Tadeusza, Wandę, Władysława, Weronikę ZYSKOWSKICH; Piotra, Mariannę, Rozalię, Piotra JASNOS; Zofię, Zygmunta GRACZYK; Eugeniusza WARZECHĘ; zmarłych z rodzin: MAKLESÓW, SAŁACIŃSKICH, MARKIEWICZÓW i SZOSTKIEWICZÓW; Stefana, Tomasza, Stanisławę, Bronisławę, Walerię POLAKÓW; Stefana, Marcina, Stanisława, Janinę KWIETNIEWSKICH; Józefa, Magdalenę, Józefa, Jadwigę KOBYŁKIEWICZ; Kazimierza, Agnieszkę RYŚ; Henryka, Józefę, Wincentego BACHNIAK; Stanisławę, Ignacego, Eugeniusza KASPRZAK; Joannę, Zdzisława BANASZKIEWICZ; Stanisława, Stanisławę, Jana, Zuzannę, Ludwika KOKOT i zmarłych z rodziny; Teodorę, Józefa, Jana, Leokadię MŁYNEK; Zofię, Józefa, Monikę, Kazimierza i Marka GONDRO oraz zmarłych z rodziny; Mariannę, Andrzeja POLAK i zmarłych z rodziny; Dorotę, Mirę, Sławomira PIRÓG; Mirosławę, Kocjana i zmarłych z rodzin: DOBOSZ, CYGAN, SKOCZYLAS, WOLSKI; Zygmunta SIKORĘ; Marylę, Henrykę, Stanisława PIKUŁA; Wojciecha, Helenę, Władysława, Danutę PAWŁOWSKICH; Kazimierza WACHELKA; Halinę, Janusza WARYŚ; Józefa, Józefę, Apolonię, Bogumiła KARWALA; Mariana FAJER i rodziców; Jana, Annę RAKUS; Jana, Juliannę GLIN; Ignacego, Geneowefę RAKUS; Ludwika, Franciszkę RAKUS; Mariana, Bronisława, Honoratę, Zofię, Magdalenę WARZECHA; Ryszarda, Zbigniewa KOWACZ; Edwarda CHWIST; Bogdana KULESZA; Jana, Marię, Jadwigę ŚWIĄĆ; Hieronima, Antoniego, Genowefę MIERCZAK; Sylwestra DRZYZGA; Annę PIASECKĄ oraz za Dusze w czyśćcu cierpiące.