(aktualizacja 5.02.2022)

UWAGA UWAGA !!!

W najbliższy poniedziałek 7 marca po Mszy o godz. 18.00 zapraszamy na katechezę parafialną do Oratorium Rodziców(a) młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
W tym roku bierzmowanie w naszej Parafii odbędzie się 15 czerwca o godz. 18.00.


Nieobecność Rodzica będzie oznaczała rezygnację Ich dzieci z tego sakramentu. 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA
DO BIERZMOWANIA


 

Przygotowanie do Sakramentu BIERZMOWANIA trwa 3 lata i ropoczyna się w klasie VI Szkoły Podstawowej. Permamentną katechezę szkolną uzupełnia katechezę parafialna. Na spotkaniu
z Rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w dniu 17 września br. zostało ustalone co następuje:

Katecheza parafialna odbywać się będzie w ORATORIUM
                                  w pierwsze środy i czwartki miesiąca.     
                                     (środy kl. VI i VII, czwartki kl. VIII)

                  Katechezę porzedza obowiązkowa obecność na Mszy św. o godz. 18.00

- W dzienniczkach kandydata do bierzmowania dokumetnujemy uczestnictwo w katechezach, udział we Mszach św. oraz
w Nabożeństwach, które są świadectwem wiary a zarazem dojrzałości chrześcijańskiej.
                                                                                     
Bardzo ważna
INFORMACJA

Od Paździenika br. - Msza Św. w niedzielę o godz. 11.00 w każdą
III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 
- jest tzw.
MSZĄ ORATORYJNĄ DLA MŁODZIEŻY.
Wszyscy przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania
mają obowiązek w niej uczestniczyć
.

ZACZYNAMY 19 WRZEŚNIA 2021


 

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP