logo parafia600 LAT PARAFII W BIAŁEJ
1407 - 2007

Parafia powstała 10 maja 1407 r. W przyszłym roku Parafia będzie obchodzić 600-lecie istnienia. Erygował ją biskup krakowski Piotr Wysz Radoliński, który wydzielił ją w całości z parafii Kłobuck. Uposażenie dla parafii nadał miejscowy dziedzic Abel Biel. Z terenu parafii w Białej zostały wydzielone parafie: w 1955 r. - w Kamyku, a w 1988 - w Czarnym Lesie. Od 1946 r. parafią administrują księża salezjanie.

Kościół drewniany wybudowany w 1407 r. przez Abla Biela dotrwał do 1713 r., kiedy to staraniem proboszcza Adama Kobyłkiewicza wybudowano nowy kościół, także drewniany, konsekrowany 26 listopada 1746 r. przez sufragana krakowskiego Michała Kunickiego. Ten kościół był restaurowany kosztem parafian w latach 1875 i 1946. Spłonął 20 października 1962 r. Nowy kościół wybudowano staraniem proboszcza ks. Kazimierza Puczyńskiego SDB. Projekt przygotowali inż. arch. Marian Witek i Stanisław Woch. W dniu 13 października 1968 r. kościół poświęcił biskup Stefan Bareła. Wewnętrzny wystrój zaprojektował prof. dr Maciej Makarewicz z Krakowa. Wystrój kaplicy NMP Częstochowskiej w kościele projektował artysta plastyk Ryszard Krajewski. Konsekrację kościoła, w 40 rocznicę od jego wybudowania planuje się na rok 2007.

kosciol1Od 1973 r. pracami przy budowie i wyposażeniu kościoła kierował ks. Henryk Maternia SDB. W październiku 1974 r. rozpoczęto budowę nowej plebanii, która została poświęcona 15 października 1978 r. W czasie administrowania parafią przez ks. Zdzisława Gorczewskiego SDB w 1989 r. odmalowano wnętrze kościoła i dano zewnętrzne tynki. Staraniem ks. Tadeusza Winnickiego SDB wyposażono zakrystię w meble, a w 1993 r. wykonano ogrodzenie kościoła, w 1995 r. wybrukowano kostką brukową plac przykościelny, natomiast w 1999 r. wyłożono kostką brukową alejkę na cmentarzu parafialnym. W roku 2000 wykonano brukowy procesyjny chodnik wokół kościoła, w Nowej Wsi wzniesiono jubileuszowy krzyż, a w kościele filialnym św. Marii Magdaleny w Żabińcu wstawiono nowe drzwi, założono chodnik, a plac przykościelny ogrodzono.

W latach 2003 - 2006 kiedy proboszczem był ks. Jacek Bałemba, dokonano szeregu ważnych inwestycji w kosciele parafialnym i w kaplicach filialnych w Nowej Wsi i Żabińcu. Do ważniejszych zaliczyć można: wykonanie ambonki i balustrady w kościele w Białej, ołtarz polowy i nagłośnienie w Żabińcu, remont kaplicy w Nowej Wsi, zakup i zainstalowanie nowego tabernakulum dla przechowywania Najświętszego Sakramentu w tejże kaplicy, oraz szereg drobniejszych napraw i inwestycji.

W 2006 roku proboszczem parafii został ks. Mirosław Porucznik. Od tego czasu dokonał gruntownego malowania kościoła wewnątrz jak i na zewnątrz, a także kościół otrzymał piękną iluminację nocną. Wszystko to wykonano w ramach przygotowań kościoła do uroczystej konsekracji, której 14 października 2007 roku dokonał ks. abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP