RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

p.w  ŚW. STANISŁAWA W BIAŁEJ

W niedzielę 31 marca 2019 r., Jego Ekscelencja
Ks. Bp Andrzej Przybylski
, podczas Kanonicznej Wizytacji - udzielił Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej Młodzieży naszej Parafii. Czterdziestu sześciu młodych chrześcijan,

wiedzionych natchnieniem Ducha Świętego, dzień wcześniej podczas czuwania wyznało wiarę w Jezusa Chrystusa, czyniąc Go Panem i Bogiem swojego życia a podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 11.00 otrzymała „znamię Ducha Świętego”- SAKRAMENT BIERZMWANIA. Niech ten dzień, zaowocuje w Nich przyjęciem i rozwojem Darów Duha Świętego a każdy następny dzień Ich życia niech będzie potwierdzeniem i świadectwem wiary, o której mówi św. Paweł, że „ …bez uczynków jest martwa”. Gratulujemy Im a zwłaszcza Rodzicom za ostatnią, odpowiedzialną religijną decyzję w Ich życiu - czyli rozeznanie dojrzałości duchowej i dopuszczenie swoich dzieci do tego sakramentu. Zapraszamy do Galerii zdjęć z tej Uroczystości.