RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

p.w  ŚW. STANISŁAWA W BIAŁEJ

Parafia to Lokalny Kościół, który na wzór Rodziny i Wspólnoty Wiernych - pod przewodnictwem Proboszcza - tworzą wszyscy ochrzczeni. Na podstawie art. 10.2 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej, dostępnej na stronie internetowej Parafii,

z dniem powołania nowej Rady, po wcześniejszych wyborach, zostaje rozwiązana dotychczasowa Parafialna Rada Duszpasterska. Statut przewiduje, oprócz osób wchodzących w skład Rady z Urzędu i z Mianowania Proboszcza - osoby wybrane przez Parafian. Wszyskch kandydatów z poszczególnych miejscowości, wchodzących w skład Parafii, zgłoszono "aż dziesięciu".  Od niedzieli 17 lutego br. do środy (20 lutego) można oddać rodzinne głosy na kandydatów z Białej. Kandydaci z pozostałych miejscowości, ze względu na małą liczbę zgłoszonych, zmieniają status z Kandydatów na Wybranych do Rady Parafialnej. Troska o dobro Parafii, którą tworzą przecież Parafianie, niech zachęci nas do bardziej aktywnego udziału w życiu i współtworzeniu Parafii.