W związku z ponownym zaostrzeniem zasad dotyczących bezpieczeństwa w stanie pandemii i ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników liturgii w świątyniach, zezwala się na ponowne wprowadzenie transmisji Mszy świętych i nabożeństw w Internecie. Należy jednak zastosować (dostosowując do specyfiki transmisji przez Internet) zasady określone w „Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję". "...Biorąc pod uwagę wszystkie duchowe korzyści, jakie niesie transmisja telewizyjna, należy zaznaczyć, że „oglądanie Mszy Świętej w telewizji nie jest tym samym co bezpośrednie uczestnictwo, nie pozwala zatem na wypełnienie obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i nakazane święta, ten bowiem domaga się fizycznej obecności wiernych (DD 54). O ile godne pochwały jest to, że starsi i chorzy uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej, transmitowanej przez telewizję, „to nie można jednak tego powiedzieć o kimś, kto ze względu na te transmisje chciałby się zwolnić z pójścia do kościoła i uczestnictwa w celebracji eucharystycznej żywego Kościoła" (SC 57). Pierwszym i podstawowym celem transmisji Eucharystii jest posługa chorym. Dzięki walorom obrazu i dźwięku oraz narzędziom komunikacji medialnej, mogą oni nawiązać duchową łączność z wiernymi, którzy w konkretnym kościele uczestniczą w Eucharystii, aby wysłuchać słowa Bożego i łączyć swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa." (numery 7 i 8 tegoż Dyrektorium). Wierni łączący się za pomocą przekazu, mają czynić to we właściwy sposób, nie wykonując w tym czasie domowych obowiązków, zachowując także (odpowiednio do swojego stanu zdrowia i okoliczności) stosowne postawy i wykonując właściwe dla poszczególnych części Mszy świętych gesty.

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BP