Wszystkich Parafian zapraszamy do czynnego uczestnictwa
w Parafialnych Rekolekcjach Wielkopostnych.

PLAN REKOLEKCJI ...