UWAGA UWAGA !!!

 W miesiącu MARCU
Spotkania Formacyjne
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
według wcześniej ustalonego porządku.