Wskazania Referatu Katechetycznego 

Kurii Metropolitalnej w Częstochowie 

w sprawie

pierwszej Komunii świętej